Rådgiver kulturarv

Arbeidssted
Skien
Søknadsfrist
24.05.2020
Kontaktpersoner
Terje Gansum
Seksjonsleder kulturarv
934 45 975
Beskrivelse

Hovedarbeidsoppgaver og ansvarsområder

 • Stillingen er en sentral del av kulturarvs organisering for å fungere som utviklingsaktør og er med på å omstille forvaltningen
 • Drive utviklingsoppgaver som går over år og som samordnes og koordineres med interne og eksterne aktører
 • Skrive politiske saker
 • Prosjektkoordinator bistår seksjonsleder med administrative rapporteringsoppgaver
 • Prosjektkoordinator bistår også direktør i saker som inkluderer samordning av flere fylkeskommunale sektorer.
 • Prosjektkoordinator benyttes også i samarbeid på tvers av sektorene i fylkeskommunen, f.eks. skrive- og utredningsprosesser 
 • Det er økt behov for samarbeid og samhandling med kommunene mht. kulturarvs forvaltningsoppgaver og planarbeid - her vil det kreves nye former for samarbeid som må koordineres
 • Eksempler på prosjekter som følges opp på kort sikt er:
 • å samordne Kulturarvs forvaltningsoppgaver knyttet til arbeidet med Verdensarv
 • bistå Norsk Industriarbeidermuseum i utviklingen av Tungtvannskjeller-prosjektet, hvor fylkeskommune og stat er tungt inne i prosjektet

Endringer i ansvar og arbeidsoppgaver må kunne påregnes.

Kvalifikasjoner

Utdanning:

 • Mastergrad eller tilsvarende
 • Samfunnsviter, jurist, arkeolog, historiker, sosialantropolog, kulturminneforvalter, arkitekt,

Erfaring:

 • Erfaring fra kulturminnerelaterte fagområder
 • Prosjektledelse, innsikt i offentlig forvaltning, saksbehandling, erfaring fra politisk organisasjon
 • Det stilles særskilte krav til stillingen; kunnskap om kulturminner samt prosjektledelse og lederegenskaper
 • Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper

 • Analytiske og strategiske egenskaper
 • Tillitsvekkende og til å stole på
 • Selvstendig og selvgående i sitt arbeid
 • Serviceinnstilt med stå-på vilje
 • Endringsdyktig
 • God sparringspartner
 • Godt humør

Personlig egnethet vektlegges.

Fylkeskommunen skal være en omstillingsdyktig organisasjon, og arbeidsgiver tar forbehold om at sektortilhørighet, stilling, arbeidssted og arbeidsoppgaver kan endres ved behov.

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Stillingstype: Fast
Stillingsstørrelse: Heltid
 

Søke stilling 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.

Søknadsfrist: 24.05.20

Om fylkeskommunen

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bidra til samfunnsutvikling og verdiskaping i regionen, og har ansvar for viktige oppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. Vi jobber tverrfaglig og setter innbyggernes behov i sentrum. Til dette oppdraget søker vi motiverte og endringsvillige medarbeidere som er gode relasjonsbyggere og utviklings- og løsningsorienterte lagspillere.