Museumshåndverker

Stillingstittel
Museumshåndverker
Utlyst av
Vest-Agdermuseet IKS, Sjølingstad Uldvarefabrik
Arbeidssted
Sjølingstad, 4513 Mandal
Søknadsfrist
01.04.2020
Kontaktpersoner
Sylvi Sørensen
Avdelingsleder
415 11 707
Beskrivelse

Sjølingstad Uldvarefabrik er en del av Vest-Agder-museet og drives som en levende museumsfabrikk med produksjon av ullvarer på antikvariske maskiner i verneverdige bygninger. Anleggets autentisitet gjør at det står på Riksantikvarens liste over tekniske og industrielle anlegg som skal følges særskilt opp. Fabrikken ble grunnlagt i 1894 og var i ordinær drift fram til 1954. Siden andre halvdel av 1980-tallet har den blitt drevet som museumsfabrikk. Anlegget består av bygninger i tre, teglstein og armert betong. Bygningene er oppført i flere bygningstrinn fra 1894 og fram til 1953. Maskinparken er omfattende og inkluderer maskiner for ullvask, tørking, farging, karding, spinning, tvinning, spoling, veving og etterbehandling. I tillegg har fabrikken kraftstasjon med damanlegg og dampkjele som fortsatt er i drift.

 
Sjølingstad Uldvarefabrik ble 10.desember 2019 fredet etter kulturminneloven9

 

Arbeidsoppgaver

Museumshåndverkeren vil ha ansvaret for antikvarisk bygningsvern på Sjølingstad Uldvarefabrik. Arbeidsoppgaver vil være tilstandsvurdering, ettersyn og istandsetting av tre- og murerarbeid på fabrikkens antikvariske bygninger, og deltakelse i prosjekter. Det vil også være naturlig at det utføres vaktmestertjenester innenfor håndverkerens kompetanseområde. Det forutsettes at alt arbeid følger antikvariske prinsipper og utføres i tett dialog med Fylkeskonservatoren og Riksantikvaren. Bygningshåndverkeren skal bistå ledelsen ved søknad om og rapportering om bruk av midler til Riksantikvaren og andre bidragsytere, og må kunne delta aktivt i formidling innenfor sitt kompetanseområde. Museumshåndverkeren vil samarbeide med museumsfabrikkens vedlikeholds- og produksjonsansvarlige, og vil inngå som en del av museumshåndverkerne i Vest-Agder-museet. Stillingen vil ha sitt arbeidssted og sine arbeidsoppgaver på Sjølingstad.

Kvalifikasjoner

Lærevillig og engasjert håndverker
Fagbrev og erfaring innenfor håndverksfag som tømrer, murer og liknende)
Kompetanse på eldre byggeteknikker
Praksis fra, kunnskap om og forståelse for antikvarisk bygningsvern og bygningshistorie
Må kunne jobbe både selvstendig og sammen med andre
Må være allsidig og innstilt på å utføre varierte arbeidsoppgaver, også formidling
God skriftlig og muntlig formuleringsevne
Sertifikat for personbil er en forutsetning i stillingen

Vi tilbyr en selvstendig og utfordrende stilling i et interessant faglig miljø.  Lønn etter avtale og god pensjonsordning i KLP.

Om arbeidsgiveren

Vest-Agder-museet IKS er et konsolidert museum, eid av de 15 kommunene i Vest-Agder samt Vest-Agder fylkeskommune. Museet har 55 ansatte fordelt på 11 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon Sammen skal vi flytte grenser innebærer at vi ønsker at museet skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.

 

Lenke