Detalj fra danserestauranten ved Glomdalsmuseet, Elverum. Foto: Hedmark fylkeskommune

Administrativ medarbeider

Stillingstittel
Engasjement med varighet på to år, heltid
Utlyst av
Kulturminnefondet
Arbeidssted
Røros
Søknadsfrist
01.11.2020
Kontaktpersoner
Pia Wigtil
Assisterende direktør
402 43 228 Send e-post
Beskrivelse

Vi har ledig hel stilling som administrativ medarbeider i engasjement med varighet på to år, med mulighet for fast ansettelse. Stillingsstørrelsen kan tilpasses dersom du har tilretteleggingsbehov.

Stillingen er en del av traineeprogrammet i staten og er forbeholdt personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og høyere utdanning. Søkere til stillingen bes krysse av i jobbsøkerportalen om at de er i målgruppen. Mer informasjon om programmet og hvem som kan søke finner du her

 

Arbeidsoppgaver

 • Registrering og kategorisering av bilder/foto til vårt fotoarkiv (Fotoweb)
 • Oppfølging av sluttrapporter fra tilskuddsmottakere og andre økonomioppgaver
 • Sentralbord og publikumsservice
 • Hjelpe til med praktisk avvikling av interne møter og arrangementer
 • Andre oppgaver etter behov

 

Kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Du kan være nyutdannet eller ha yrkeserfaring. Det er ønskelig med erfaring med noen av stillingens arbeidsoppgaver. Du må ha god kjennskap til office-pakken og digital forståelse.

Personlige egenskaper

 • Lærevillig og løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Planmessig, strukturert og nøyaktig
 • Evne til god samhandling med kolleger og private eiere


Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Verdier

Vår nye medarbeider må kunne identifisere seg med Kulturminnefondets verdier

 • Inkludering
 • Engasjement
 • Samarbeid
 • Troverdighet 

 

Vi tilbyr

 • Høyt kompetente kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Deltakelse i traineeprogram
 • Personlig utvikling, mulighet til å påvirke Kulturminnefondets utvikling
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse
 • Lokal treningsavtale med muligheter for å trene i arbeidstiden

Stillingen avlønnes som førstekonsulent/rådgiver (kr. 449.000-497.000) avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

 

Om oss

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har et eget styre og er lokalisert på Røros med 19 engasjerte medarbeidere i administrasjonen.

I Kulturminnefondet tilstreber vi å ha medarbeidere med mangfoldig bakgrunn. Mangfold er en styrke for arbeidsmiljøet og gjør oss bedre i stand til å utføre vårt samfunnsoppdrag.