Driftssjef - Anno Norsk skogmuseum og Anno Glomdalsmuseet

Utlyst av
Anno museum
Arbeidssted
Elverum
Søknadsfrist
09.08.2020
Kontaktpersoner
Jan Hoff Jørgensen
Avdelingsdirektør
915 35 051
Stig Hoseth
Avdelingsdirektør
915 46 252
Beskrivelse

Anno Norsk skogmuseum og Anno Glomdalsmuseet søker felles DRIFTSSJEF

Anno Norsk skogmuseum og Anno Glomdalsmuseet forvalter en bygningsmasse med administrative og antikvariske bygg som til sammen utgjør nærmere 40.000 m2, spredt over et areal på 350 daa på begge sider av Glomma, sentralt i Elverum. Museene har nærmere 150.000 gjester i året, og friluftsmuseene er i hyppig bruk som turområde for lokalbefolkningen. 

Det etableres nå én driftsorganisasjon med ansvar for FDV, renhold, antikvarisk håndverk, praktisk utstillingsproduksjon, arrangementsstøtte, rydding og park.

 

Til å lede denne seksjonen utlyser vi en 100% nyopprettet stilling som driftssjef.

I løpet av 2021 bygger Anno dokumentasjonssenter med fellesmagasin ved Glomdalsmuseet. Driften av bygget vil inngå i driftssjefens ansvar.

Driftssjefen disponerer og har personalansvar for rundt 12 årsverk, i dag fordelt på 15 medarbeidere. Driftssjefen rapporterer til avdelingsdirektørene ved Norsk skogmuseum og Glomdalsmuseet, og får egne budsjettrammer. Driftssjefen vil ha nær kontakt med og møte regelmessig i museenes ledergrupper og i Anno museums utvidete ledergruppe.

Vi søker en person med sterk bygningsfaglig bakgrunn og ferdigheter, og som har interesse for museum og kulturminnevern. Du må være utviklingsorientert, serviceinnstilt, ha gode samarbeidsegenskaper, du er flink til å kommunisere, både internt og med frivillige og eksterne leverandører Du må bidra til å forme og utvikle en ny og effektiv organisasjon.

 

Du har:

  • Relevant teknisk utdannelse innen bygg/bygningstekniske systemer på ingeniørnivå. Omfattende realkompetanse kan erstatte krav til formalkompetanse.
  • Kjennskap til og god erfaring fra drift og vedlikehold av bygninger og tekniske systemer, og bruk av digitale verktøy.

 

Vi tilbyr en allsidig, utfordrende og interessant jobb, god pensjonsordning og lønn etter avtale.

Tiltredelse innen 1.desember.

Om arbeidsgiveren

Anno er et av Norges største museer, og gir deg museumsopplevelser i hele Hedmark. Vi har 23 museer fordelt på seks avdelinger, 124 årsverk og dekker et bredt spekter av lokal, regional og nasjonal natur- og kulturhistorie.