Kaptein på dampbåten Bjoren

Stillingstittel
Kaptein på dampbåten Bjoren
Utlyst av
Aust-Agder Museum og Arkiv
Arbeidssted
Setesdalsmuseet
Søknadsfrist
01.03.2020
Kontaktpersoner
Leonhard Jansen
Leder for Setesdalsmuseet
926 33 740 Send e-post
Beskrivelse
50% stilling som ansvarleg kaptein på dampbåten Bjoren

Setesdalsmuseet vart stifta i 1938 som eit museum for dei tre øvste kommunane i Setesdal. Det er først og fremst eit kulturhistorisk museum. Til saman inviterer Setesdalsmuseet til besøk på 13 ulike arenaer; dei fleste berre sesongopne. Sjå www.setesdalsmuseet.no for meir informasjon.

Setesdalsmuseet sitt administrasjonsbygg ligg på Rysstad, og er utgangspunkt for alle aktivitetar oppover og nedover dalen. Ut over dette forvaltar museet ei stor gjenstandssamling, foto m.m., og det er etablert eit bygningsvernsenter i nær tilknyting til museet.

 

Kapteinen vår ønskjer no å redusere sitt engasjement, og vi søkjer etter ny kaptein. Overføring av ansvar vil vere frå 2021, men det er ønskjeleg at den som vert tilsett kan take vakter på båten også sommaren 2020 for skuld opplæring.

Interesse for antikvariske båtar og fartøyvern er ein sjølvsagt fordel.

 Hovudoppgåver

 • Planlegging og gjennomføring av seglingsplan.
 • Skaffe mannskap og ta imot bestillingar på charterturar
 • Setje opp vaktlister for segling
 • Tilsyn og vedlikehald av båten. Organisere dugnadsarbeid
 • Klassing

 Ønskte kvalifikasjonar

 • Minimum kystskippersertifikat vert kravt
 • Erfaring frå maskin på båt ein fordel, men opplæring vil verte gjeve

 Jobbnorge-ID: 182070

 

 • Samarbeid med ressurspersonar og andre institusjonar innanfor fagfeltet
 • Take del i andre oppgåver i tråd med museet sine strategi- og handlingsplanar.
 • Førarkort er nødvendig
 • Personlege eigenskapar vert lagde vekt på
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • Vere løysingsorientert
 • Har gode evner til kommunikasjon og samhandling
 • God datakompetanse

Anna

 • Varierte og utfordrande oppgåver med sjølvstendig ansvar.
 • Løn etter avtale.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.

 

Spørsmål til stillinga kan rettast til avd.leiar for Setesdalsmuseet, Leonhard Jansen tlf. 926 33 740 eller mail lbj@setesdalsmuseet.no

Sektor: Offentlig
Sted: Setesdalsvegen 3273, 4748 Rysstad
Lenke