Bygningsvernrådgiver

Stillingstittel
Bygningsvernrådgiver
Utlyst av
Mjøsmuseet
Arbeidssted
Kapp melkefabrikk, Østre Toten
Søknadsfrist
01.03.2020
Kontaktpersoner
Arne Julsrud Berg
Direktør
414 76 927 Send e-post
Siv Bente Grongstad
Kontorsjef
930 45 115 Send e-post
Beskrivelse
 

Bygningsvernrådgiver

Mjøsmuseet er et kulturhistorisk museum med stor faglig utvikling. Vi er 19 ansatte som i fellesskap revitaliserer anleggene våre, og jobber med formidling og forvaltning av kulturarven i regionen. Geografisk strekker museet seg langs hele Mjøsas vestre bredd, med særlig ansvar for Mjøsas historie.

Mjøsmuseet søker etter en bygningsvernrådgiver i 100 % fast stilling fra og med 1. august 2020. Kontorsted er for tiden Kapp Melkefa­brikk på Østre Toten. Stillingen er en del av bygningsvernrådgivernettverket i Innlandet.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til god kvalitet på museets forvaltning av bygninger og anlegg
 • Råd og veiledningen overfor kommunenes administrasjon knyttet til fredede og verneverdige bygninger
 • Råd og veiledning til eier av fredede og verneverdige bygninger
 • Formidling av kunnskap om antikvarisk bygningsarbeid gjennom kurs, temamøter og media
 • Inspirere og informere om antikvarisk bygningsarbeid og muligheter for utdanning knyttet til skoleelever og håndverkere
 • Gi faglige innspill og vurderinger som grunnlag for vedtak overfor Innlandet fylkeskommune og Riksantikvaren

Vi søker en person

 • Med relevant utdanning innen bygningsvernrelaterte fag på høgskole eller universitetsnivå
 • Med erfaring med planarbeid/byggesaksbehandling
 • Med relevant praksis fra arbeidsfeltet
 • Som er fleksibel, strukturert, utadvendt og serviceinnstilt
 • Med gode digitale kunnskaper og ferdigheter
 • Som behersker norsk muntlig og skriftlig godt
 • Som må disponere privat bil i arbeidstiden

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning for tiden gjennom KLP der det trekkes 2 % av lønn
 • Fleksitid

Spørsmål til stillingen rettes til direktør Arne Julsrud Berg (tel: 414 76 927) eller kontorsjef Siv Bente Grongstad (tel. 930 45 115).

Søknad med CV sendes på e-post til post@mjosmuseet.no innen 1. mars 2020.

Lenke