Avdelingsleder - konserveringsavdelingen

Stillingstittel
Avdelingsleder for konserveringsavdelingen
Utlyst av
Norsk institutt for kulturminneforskning - NIKU
Arbeidssted
Storgata 2, 0105 Oslo
Søknadsfrist
04.04.2020
Kontaktpersoner
Kristin Bakken
Administrerende direktør
982 28 708
Beskrivelse

Avdelingsleder - konserveringsavdelingen

Arbeidsgiver: Norsk institutt for kulturminneforskning - NIKU
Stillingstittel: Avdelingsleder - konserveringsavdelingen
Frist 14.04.2020
Ansettelsesform Fast

NIKUs konserveringsavdeling undersøker, behandler, forsker på og gir råd om kunst, interiør og bygninger. Som avdelingsleder for Konserveringsavdelingen får du ansvar for å lede et svært kompetent team bestående av konservatorer og forskere. Konserveringsavdelingen i NIKU har status som nasjonalt kompetansesenter på feltet. Du vil få overordnet ansvar for avdelingens oppdragsleveranser, inkludert tilbudsarbeid og markedsføring. Avdelingen har også aktive forskere på høyt nivå, og du vil få ansvar for forskingsaktiviteten- og utviklingen.

Stillingen er 100% fast og rapporterer til Administrerende direktør.
Stillingen inngår i ledergruppen i NIKU.

Arbeidsoppgaver

 • Lede aktiviteter i avdelingen i tråd med NIKUs strategi og handlingsplan når det gjelder faglig virksomhet, forskning og oppdragsvirksomhet.
 • Ivareta ansvaret for nettverksbygging, markedsføring og salg på avdelingens område
 • Ha økonomisk resultatansvar og oppfølgingsansvar for avdelingen i samarbeid med administrasjonen.
 • Ha ansvar for faglig og personlig utvikling av de ansatte
 • Følge opp medarbeiderne i henhold til NIKUs personalpolitikk og HMS-retningslinjer i samarbeid med administrasjonen
 • Kvalitetssikre leveransene fra avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Har interesse for og erfaring med ledelse
 • Mastergrad eller tilsvarende innen konservering eller annet relevant fagområde. Doktorgrad innenfor relevant fagområde er et fortrinn.
 • Har relevant erfaring for stillingens ansvarsområde
 • Har vist prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Innehar gode mellommenneskelige egenskaper.
 • Har god fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er strategisk og strukturert
 • Du er konstruktiv
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å håndtere flere parallelle oppgaver og en variert arbeidshverdag
 • Du er ambisiøs og har lyst til å kanalisere ambisjonene dine til beste for NIKUs utvikling 

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø i en spennende, tverrfaglig kunnskapsorganisasjon
 • En ledergruppe som har høyt utviklingsfokus
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidssted vil være i våre nyoppussede lokaler i Oslo

Om arbeidsgiveren

 Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er et nasjonalt kompetansesenter og forskningsmiljø. Instituttet fokuserer på kulturminner og kulturmiljøer og driver kulturminnerelatert forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører både nasjonalt og internasjonalt. Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner.

Lenke