Bryggen i Bergen. Foto: Sigrid Solheim Murud

Arkitekt - prosjektstilling

Stillingstittel
Arkitekt
Utlyst av
Bergen kommune
Arbeidssted
Bergen
Søknadsfrist
02.06.2020
Kontaktpersoner
Johanne E Gillow
Byantikvar
Byantikvar
Beskrivelse

Bergen kommune igangsetter ulike tiltak for å øke aktivitet i forbindelse med Covid-19 pandemien, og har derfor avsatt midler til ekstra prosjektstillinger innenfor Byrådsavdeling for Klima, miljø og byutvikling for blant annet å sikre rask saksbehandling av plan- og byggeprosjekter.

Byantikvaren er Bergen kommunes fagetat for kulturminnevern. Etaten er en av 5 etater i Byrådsavdeling for Klima, miljø, og byutvikling og har i dag 12 ansatte. I 2019 vedtok Bergen kommune en offensiv kulturminnestrategi og ny arealdel til kommuneplanen (KPA2018). Sammen med andre overordnede føringer, er dette sentrale verktøy for Bergens kulturminneforvaltning.

Byantikvaren har stort spenn i oppgaver, fra større utredninger og analyser til saksbehandling og formidling. Vi deltar også i mange interne og eksterne prosesser knyttet til byutviklingen i Bergen. Vi søker primært etter arkitekter med erfaring og interesse for bygningsvern og ivaretakelse av kulturminneverdier i byutviklingen. 

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til saksbehandling i forbindelse med plan- og byggesaker samt deltakelse i etatens øvrige arbeidsoppgaver. 
Vi søker etter kolleger som har erfaring fra - og engasjement for - kulturminnevern og offentlig forvaltning. 

Kvalifikasjoner

- høyere utdanning som arkitekt. Annen relevant fagkompetanse på masternivå kan vurderes.
- erfaring fra kulturminnevern, og interesse for kulturmiljøets muligheter i et klimaperspektiv.
- kunnskap om kommunesektoren og offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

- du får frem kompliserte problemstillinger på en klar måte, både skriftlig og muntlig.
- du ferdigstiller arbeidet innenfor de gitte tidsfrister.
- du samarbeider godt, både internt og med andre faggrupper.
- du er åpen, kompetent, pålitelig og samfunnsengasjert.
- du har en positiv innstilling, og ønsker å bidra til at Bergens kulturminner og historiske egenart forvaltes på best mulig måte.

Vi tilbyr

- godt arbeidsmiljø der samarbeid og tverrfaglig kompetanse sikrer faglig tyngde.
- attraktive lokaler i Skostredet midt i Bergen sentrum.  
- gode muligheter for utveksling av kompetanse med andre etater.  
- lønn etter avtale
- medlemskap i kommunal pensjonskasse

Om arbeidsgiveren

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.