Administrasjonskonsulent

Stillingstittel
Samlingsforvalter
Utlyst av
Aust-Agder Museum og Arkiv
Arbeidssted
Setesdalsmuseet
Søknadsfrist
01.03.2020
Kontaktpersoner
Leonhard Jansen
Leder for Setesdalsmuseet
926 33 740 Send e-post
Beskrivelse
100% vikariat som Administrasjonskonsulent ved Setesdalsmuseet.

Setesdalsmuseet vart stifta i 1938 som eit museum for dei tre øvste kommunane i Setesdal. Det er først og fremst eit kulturhistorisk museum. Til saman inviterer Setesdalsmuseet til besøk på 13 ulike arenaer; dei fleste berre sesongopne. Sjå www.setesdalsmuseet.no for meir informasjon.

Setesdalsmuseet sitt administrasjonsbygg ligg på Rysstad, og er utgangspunkt for alle aktivitetar oppover og nedover dalen. Ut over dette forvaltar museet ei stor gjenstandssamling, foto m.m., og det er etablert eit bygningsvernsenter i nær tilknyting til museet.

 

Administrasjonskonsulent

Ved Aust-Agder museum og arkiv IKS avd. Setesdalsmuseet er det ledig 100% vikarstilling som administrasjonskonsulent, inntil eitt år. Stillinga har kontorplass på Rysstad.

 Hovudoppgåver

 • Arkiv, post og telefon
 • Økonomi
 • Statistikk
 • Personaloppgåver
 • Sekretærfunksjon
 • Kundeservice

 

 Ønskte kvalifikasjonar

 • Kvalifisert utdanning innan området økonomi og administrasjon

 

 

 • Samarbeid med ressurspersonar og andre institusjonar innanfor fagfeltet
 • Take del i andre oppgåver i tråd med museet sine strategi- og handlingsplanar.
 • Førarkort er nødvendig
 • Personlege eigenskapar vert lagde vekt på
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og effektivt
 • Vere løysingsorientert
 • Har gode evner til kommunikasjon og samhandling
 • God datakompetanse

 

Anna

 • Varierte og utfordrande oppgåver med sjølvstendig ansvar.
 • Løn etter avtale.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.

 

Spørsmål til stillinga kan rettast til avd.leiar for Setesdalsmuseet, Leonhard Jansen tlf. 926 33 740 eller mail lbj@setesdalsmuseet.no

Tilsetting 20 april
Sektor: Offentlig
Sted: Setesdalsvegen 3273, 4748 Rysstad
Lenke