Stipendiat ved Norsk håndverksinstitutt

Stillingstittel
Tre år i 80% stilling
Utlyst av
Norsk håndverksinstitutt
Arbeidssted
Lillehammer
Søknadsfrist
15.03.2019
Beskrivelse

Norsk håndverksinstitutt lyser ut to stillinger som stipendiat i tradisjonelt håndverk. Stipendiatperioden gjelder for tre år i 80% stilling, med oppstart 1. september 2019. 

Stipendiatstillingene ved Norsk håndverksinstitutt er en ordning som skal stimulere til praktisk kunnskapsutvikling, forskning og formidling av tradisjonelt håndverk. Håndverksinstituttet har per i dag 6 stipendiater med prosjekter innenfor forskjellige håndverk  og de nye stipendiatene vil dermed inngå i et tverrfaglig felleskap.
  

Vi søker håndverkere med solid faglig bakgrunn, svennebrev / fagbrev eller tilsvarende, i tillegg til flere års praksis ut over læretiden. Søkere bør være faglig nysgjerrige utøvere som ønsker å fordype seg i håndverket. Kandidaten må disponere eget verksted. 

Stipendiatordningen baseres på:  

  • Egenutvikling gjennom praksis, utforsking og refleksjon.  
  • Kontakt med tradisjonsbærere 
  • Material- og verktøyforståelse 
  • Gjenstandsanalyse 

Arbeidet legges opp som prosjekter der stipendiaten fordyper seg innenfor ulike emner.  

For utfyllende informasjon les her.

TIL ELEKTRONISK SØKNADSSKJEMA

Lenke