Spesialrådgiver museer

Stillingstittel
Fast, 100 %
Utlyst av
Troms fylkeskommune
Arbeidssted
Tromsø
Søknadsfrist
12.08.2019
Kontaktpersoner
Anne-Karine Sandmo
Fylkeskonservator
777 88 213 / 92267368 Send e-post
Beskrivelse

Kulturetaten i Troms fylkeskommune ledes politisk av fylkesråd for kultur og næring og administrativt av fylkeskultursjef. Etaten har et bredt sammensatt fagmiljø med fem avdelinger: Folkehelse, idrett og friluftsliv, Kulturarv, Kunst- og kulturformidling, Fylkesbibliotek og Kultur i Troms. Etaten ivaretar fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler innen fagområdene og understøtter fylkesrådet med forvaltnings-, rådgivnings- og sekretariatsfunksjoner. 

 

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Avdeling for kulturarv har i dag 8 stillinger, hvorav 2,5 innenfor nyere tid; 2,5 knyttet til arkeologi i arealsaker; 1 stilling for skjøtsel (arkeologi) og samarbeid med landbruket, og en knyttet til museer, DKS og generelt utviklingsarbeid. Avdelingen ledes av fylkeskonservator. Troms fylke er også vertsfylke for ett av landets tre nasjonale fartøyvernsentre.

I tråd med ICOMs internasjonale standard skal museene formidle og utvikle kunnskap, skape toleranse for kulturelt mangfold og kunne være en kritisk røst i samfunnsdebatten.  Museene skal fungere som spennende reisemål og som arena for kreativ næring. 

Vi søker etter spesialrådgiver til museumsfeltet i fast 100% stilling fra 1. september 2019. Stillingen er i hovedsak knyttet til arbeid med videreutvikling av de kulturhistoriske (konsoliderte) museene i Troms fylke og med formidling av kulturarvfeltet som ressurs for samfunnsutvikling og verdiskaping i kommunene. Arbeidet omfatter også tilskuddsforvaltning med praktisk veiledning og oppfølging. Arbeidssted Tromsø.

Vi søker etter person med relevant høyere kulturhistorisk utdanning og erfaring innenfor fagfeltet.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere kulturhistorisk utdanning og erfaring innenfor fagfeltet
 • Erfaring fra og interesse for museumsutvikling, både teoretisk og praktisk
 • Kunnskap om nordnorsk fortid og samtid, herunder samisk og kvensk historie
 • Erfaring fra utviklingsarbeid
 • Det må påregnes en del reisevirksomhet, og den som blir ansatt må ha førerkort

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne og lyst til å dele kunnskap
 • Evne til å se bredden i museumsfeltet og mulighetene som ligger i det
 • Evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ
 • Økonomisk forståelse og ryddighet
 • Forståelse for politiske prosesser og saksbehandling
 • Gode evner til skriftlig dokumentasjon og formidling 
 • Åpenhet for omstilling og nye oppgaver innenfor kulturarvfeltet

 

Vi tilbyr

 • Interessante oppgaver og et bredt fagmiljø
 • Muligheter for å utvikle eget arbeidsfelt
 • Et spennende fylke med en mangfoldig historie og et stort spenn innenfor museumsområdet
 • Erfarne og trivelige kolleger, godt samarbeidsklima
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning
 • Pensjonsordning i KLP
 • Stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

 

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 12. august 2019

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Fra 2020 slås Troms og Finnmark fylkeskommune sammen til en ny organisasjon som gir nye spennende utfordringer. Arbeidsoppgaver og organisering kan bli endret som følge av sammenslåingen.