Spesialrådgiver fartøyvern

Stillingstittel
Fast, 100 %
Utlyst av
Troms fylkeskommune
Arbeidssted
Tromsø
Søknadsfrist
12.08.2019
Kontaktpersoner
Anne-Karine Sandmo
Fylkeskonservator
777 88 213 / 92267368 Send e-post
Beskrivelse

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Avdeling for kulturarv har i dag 8 stillinger, hvorav 2,5 innenfor nyere tid; 2,5 knyttet til arkeologi i arealsaker; 1 stilling for skjøtsel (arkeologi) og samarbeid med landbruket, og en knyttet til museer, DKS og generelt utviklingsarbeid. Avdelingen ledes av fylkeskonservator. Troms fylke er også vertsfylke for ett av landets tre nasjonale fartøyvernsentre. Fra 1.1.2020 får fylkeskommunen overført Riksantikvarens arbeidsoppgaver når det gjelder tilskudd til og vurdering av tiltak på vernede fartøy, samt oppfølging av vernelisten.

Vi søker etter spesialrådgiver – fartøyvern i fast 100% stilling fra 1. september 2019. Stillingen er i hovedsak knyttet til arbeid med vernede fartøy i Troms fylke, og omfatter blant annet tilskuddsforvaltning med praktisk veiledning og oppfølging, samt supplering av vernelisten. Det vil bli vurdert å legge oppfølging av Nordnorsk Fartøyvernsenter til denne stillingen. Arbeidssted Tromsø.

Vi søker etter en person med relevant høyere utdanning og erfaring fra arbeid med kystkultur og fartøyvern.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra og interesse for fartøyvern, både teoretisk og praktisk
 • Erfaring med arbeid fra kystkultur
 • Kunnskap om relevant lovverk
 • Erfaring fra arbeid i forvaltningen og gode evner til kontakt med publikum
 • Det må påregnes en del reisevirksomhet, og den som blir ansatt må ha førerkort

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne og lyst til å dele kunnskap
 • Evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ
 • Økonomisk forståelse og ryddighet
 • Forståelse for politiske prosesser og saksbehandling
 • Gode evner til skriftlig dokumentasjon og formidling  
 • Åpenhet for omstilling og nye oppgaver innenfor kulturminnevernet

Vi tilbyr

 • Interessante oppgaver og et bredt fagmiljø
 • Muligheter for å utvikle eget arbeidsfelt
 • Et spennende fylke med variert kystkultur og mangfoldig historie
 • Erfarne og trivelige kolleger, godt samarbeidsklima
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning
 • Pensjonsordning i KLP
 • Stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

Søknadsfrist og andre opplysninger

Søknadsfrist: 12. august 2019

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Fra 2020 slås Troms og Finnmark fylkeskommune sammen til en ny organisasjon som gir nye spennende utfordringer. Arbeidsoppgaver og organisering kan bli endret som følge av sammenslåingen.

Fylkeskommunene i hele landet vil også få overført en rekke nye oppgaver fra Riksantikvaren fra 2020. Kulturminneforvaltningen vil dermed bli styrket og utvidet.