Spesialrådgiver bygningsvern

Stillingstittel
Fast, 100%
Utlyst av
Troms fylkeskommune
Arbeidssted
Tromsø
Søknadsfrist
03.02.2019
Kontaktpersoner
Anne-Karine Sandmo
Fylkeskonservator
777 88 213 / 92267368 Send e-post
Beskrivelse

Spesialrådgiver bygningsvern

Avdeling for kulturarv har i dag 8 stillinger, hvorav 2,5 innenfor nyere tid; 2,5 knyttet til arkeologi i arealsaker; 1 stilling for skjøtsel (arkeologi) og samarbeid med landbruket, og en knyttet til museer, DKS og generelt utviklingsarbeid. Avdelingen ledes av fylkeskonservator. Troms fylke er også vertsfylke for ett av landets tre nasjonale fartøyvernsentre.

Vi søker etter spesialrådgiver – bygningsvern i fast 100% stilling fra 1. april 2019. Stillingen er i hovedsak knyttet til arbeid med fredete og verneverdige bygninger i Troms fylke, og omfatter blant annet tilskuddsforvaltning med praktisk veiledning og oppfølging. Arbeidssted Tromsø.

Vi søker etter arkitekt eller person med tilsvarende relevant utdanning.

 

Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:

 • Erfaring fra og interesse for bygningsvern, både teoretisk og praktisk

 • Kunnskap om relevant lovverk

 • Gode samarbeidsevner og evne og lyst til å dele kunnskap

 • Evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ

 • Erfaring fra arbeid i forvaltningen og gode evner til kontakt med publikum

 • Forståelse for politiske prosesser og saksbehandling

 • Gode evner til skriftlig dokumentasjon og formidling  

 • Digital kartkompetanse og god økonomisk forståelse

 • Åpenhet for omstilling og nye oppgaver innenfor kulturminnevernet

 

Vi tilbyr:

 • Interessante oppgaver og et bredt fagmiljø

 • Muligheter for å utvikle eget arbeidsfelt

 • Et spennende fylke med variert byggeskikk og mangfoldig historie

 • Erfarne og trivelige kolleger, godt samarbeidsklima

 • Fleksitidsordning

 • Pensjonsordning i KLP

 • Stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

Det må påregnes en del reisevirksomhet, og den som blir ansatt må ha førerkort.

Fylkeskommunene i hele landet vil også få overført en rekke nye oppgaver fra Riksantikvaren fra 2020. Kulturminneforvaltningen vil dermed bli styrket og utvidet.

 

Kontaktinformasjon

Fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo, tlf 777 88 213 / 92267368, e-post

anne-karine.sandmo@tromsfylke.no

Søknadsfrist: 3.februar 2019

Intervjuer vil bli gjennomført i uke 7

Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr.Offentlighetsloven.

 

Stillingen skal søkes elektronisk via link denne siden.

 

Lenke