Rådgivere, feltarkeologer

Stillingstittel
Rådgivere, feltarkeologer
Utlyst av
Rogaland Fylkeskommune
Arbeidssted
Stavanger
Søknadsfrist
15.12.2019
Kontaktpersoner
Kate I. J. Syvertsen
Seksjonssjef
51 51 68 75 / 911 59 714
Beskrivelse

Vi har i første rekke behov for to feltarkeologer til arbeid i tilknytning til ny E-39 på strekningen Eigersund - Lund. Det kan bli aktuelt å ansette flere, både i tilknytning til E-39 og på øvrige registreringsprosjekter. Søkerlisten vil bli lagt til grunn dersom behov og oppdragsmengde skulle tilsi at vi har behov for flere feltarkeologer i hele eller deler av sesongen.

Engasjementene inngår i seksjon for kulturarv, som bl.a. arbeider med forvaltnings-, rådgivnings- og tilretteleggingsoppgaver knyttet til bygningsvern, kulturminner, kulturmiljøer/-landskap og museer. Seksjon for kulturarv har 33 faste medarbeidere, hvorav hele 21 er arkeologer, og vi kan derfor tilby et stort og bredt fagmiljø innenfor arkeologi.

Arbeidsoppgaver:

 • Registrering av arkeologiske kulturminner i forbindelse med ny E-39 langs strekningen Eigersund-Lund
 • Registreringsarbeidet vil kunne bestå av både overflateregistrering, prøvestikking og sjakting
 • Feltarkeologene jobber i team, men det forventes at alle feltarkeologer kan jobbe selvstendig innenfor relevante oppgaver. Det kan bli aktuelt med rapport/etterarbeid
 • Stillingene medfører noe ubekvem arbeidstid og reising, og en må påregne å bo i nærheten av arbeidssted
 • Det må også påregnes innsats på andre arbeidsfelt

Det kreves:

 • Utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende i arkeologi
 • Bilsertifikat
 • Norsk må kunne beherskes både skriftlig og muntlig

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er ønskelig med:

 • Dokumentert erfaring fra arkeologisk registrerings- og utgravningsarbeid, samt kjennskap til det fylkeskommunale kulturfeltet
 • Gode datakunnskaper og kunnskap og brukererfaring med GiS, Adobe Illustrator og kulturminnedatabasen Askeladden
 • Stor grad av selvstendighet, fleksibilitet, innsatsvilje og samarbeidsferdigheter
   

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fagmiljø med bred kompetanse
 • For å ivareta sikkerhet og gjennomføre registreringer av høy kvalitet, jobber arkeologene alltid i team
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønnsfastsettelse etter kvalifikasjoner
   

For nærmere opplysninger, kontakt:
Seksjonssjef Kate I. J. Syvertsen telefon 51 51 68 75 / 911 59 714
eller
Prosjektleder Malin K. Aasbøe telefon 51 51 68 50 / 474 57 518

Tiltredelse: Medio mars 2020