Rådgiver kulturarv - 2 års varighet

Stillingstittel
Rådgiver kulturarv
Utlyst av
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Arbeidssted
Tønsberg eller Skien
Søknadsfrist
05.11.2019
Kontaktpersoner
Terje Gansum
Leder kulturarv
934 45 975
Beskrivelse

Sektor for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet skal gjennom forvaltning og tjenesteutvikling bidra til å videreutvikle områdene kulturarv, fylkesbiblioteket, kunst, kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet.

I seksjon kulturarv, er det ledig en 100 % stilling som rådgiver (50 % vikariat og 50 % prosjekt) for en periode på 2 år med mulighet for forlengelse.

Vi ønsker deg som har kjennskap til kulturminneforvaltning, tilstandsvurderinger og plan- og byggesaksbehandling. Det er en fordel om du har kjennskap til Vestfold og Telemarks geografi og historie. Arbeidsoppgavene krever at du har gode samarbeidsegenskaper samtidig som du har evne til effektivt, målrettet og strukturert arbeid.  

Hovedarbeidsoppgaver

 • plan- og byggesaksbehandling
 • fordeling av tilskuddsmidler og oppfølging
 • tilstandsvurdering
 • rådgivning og veiledning
 • prosjektarbeid
 • forvaltning av nyere tids kulturminner og kulturmiljøer
 • holde god kontakt med samarbeidspartnerne (kommuner, eiere etc.) i hele fylket

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå for eksempel innenfor  arkitektur, historie, planfag.
 • Spesielt relevant arbeidserfaring og/eller relevant håndverksutdanning kan kompensere for utdanningskravet
 • Førerkort klasse B.
 • Erfaring med bruk av offentlige arkiv- og saksbehandlingssystem er en fordel
 • Erfaring fra offentlig saksbehandling og kjennskap til kulturminneforvaltning

Det forventes at du har digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger, ser muligheter i ny teknologi og er motivert for å ta i bruk nye digitale løsninger.

Personlige egenskaper - vi søker deg som:

 • er engasjert og interessert i å utvikle forvaltningen.
 • har god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk,
 • evner å jobbe selvstendig
 • har gode samarbeidsegenskaper og kontaktskapende evner,
 • har evne til effektivt, målrettet og strukturert arbeid.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Yngre kandidater oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale     
 • medlemskap i pensjonskasse og gode forsikringsordninger 
 • hovedarbeidssted er Tønsberg eller Skien. Reise må påregnes

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid fra tiltredelsesdato.

Søke stilling 

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke.

Om fylkeskommunen 

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkesordfører som øverste politiske leder. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver innen bla videregående opplæring, kultur, folkehelse, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveier, samfunnsutvikling, regional- og arealplanlegging. I 2020 blir vi Vestfold og Telemark fylkeskommune. Som fylkeskommune er vi opptatt av kontinuerlig forbedring og utvikling. Det kan føre til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted.