Rådgiver bygningsvern

Utlyst av
Vest-Agder fylkeskommune
Arbeidssted
Kristiansand
Søknadsfrist
20.10.2019
Kontaktpersoner
Yvonne Fernmar Willumsen
Avdelingsleder
91734315
Beskrivelse

Fra 1.januar 2020 blir Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammenslått til Agder fylkeskommune med hovedsete i Kristiansand.

Fylkeskonservatoren har fra 01.01.20 ledig fast stilling som kulturvernrådgiver innenfor fagområdet bygningsvern/nyere tid med ansvar for behandling av plan- og byggesaker. Stillingen er plassert i avdeling for kulturminnevern og kulturturisme med arbeidssted i Kristiansand.

Fylkeskonservatoren driver forvaltning, utvikling og forskning innenfor kulturarvfeltet.  Agder har en spennende og rik kulturarv med mange ulike kulturminner og verdifulle bygninger og kulturmiljø. Fylkeskommunen har forvaltningsansvaret for de automatisk fredede kulturminnene og for vern av bygninger, anlegg og kulturmiljø i Agder.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling og rådgiving etter plan- og bygningsloven i plan- og byggesaker som berører verneverdige eller fredede bygninger
 • Oppfølging og rådgiving av saker etter kulturminneloven
 • Formidling av kompetanse innenfor arbeidsområdet gjennom kurs, foredrag, guiding og andre kompetanseutviklende tiltak
 • Stillingen innebærer en del reisevirksomhet og noe arbeid på kvelder og i helger 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant universitets-/høgskoleutdannelse min. 4 år, gjerne som arkitekt, bygningsingeniør eller annen relevant kulturhistorisk utdannelse.
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Erfaring fra forvaltningsarbeid med bygningsvern og nyere tids kulturminner vektlegges
 • God innsikt i plan- og bygningsloven og kulturminneloven
 • Kunnskap om offentlig forvaltning er en fordel 
 • Kjennskap til Askeladden, Riksantikvarens offisielle database
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Førerkort for bil

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og strukturert
 • Selvstendig og initiativrik
 • Samarbeidsfokusert og relasjonsbyggende
 • Løsningsorientert og fleksibel

Vi tilbyr:

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagmiljø
 • Mulighet for faglig påfyll gjennom konferanser og seminarer
 •  Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP