Rådgiver Norsk håndverksinstitutt

Stillingstittel
Rådgiver
Utlyst av
Norsk håndverksinstitutt
Arbeidssted
Lillehammer
Søknadsfrist
01.03.2019
Kontaktpersoner
Eivind Falk
Instituttleder
991 50 862 Send e-post
Beskrivelse

Stiftelsen Lillehammer museum (SLM) drifter museumsenhetene Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum, Norges Postmuseum, dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk, Norges Olympiske Museum, Opplandsarkivet avd.  Maihaugen og Norsk håndverksinstitutt. Vi er 103 faste ansatte og 100 sommeransatte, og har en årlig omsetning på 100 millioner. 220 000 personer besøker våre museer hvert år. 

 
Rådgiver Norsk håndverksinstitutt 
For snarlig tiltredelse søker vi etter en rådgiver i 100% stilling ved Norsk håndverksinstitutt. 
Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Vi arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. 
 
Arbeidsoppgaver blir oppfølging av våre håndverksstipendiater, samt annet utviklingsarbeid ved instituttet, i samråd med instituttleder 
Det må påregnes en del arbeid i felt. 
 
Kvalifikasjoner: 
  • Vi ser helst at du har høyere utdanning på masternivå innen relevant kulturhistorisk retning 
  • Prosjektledererfaring 
  • Beherske publiseringsverktøy og sosiale medier 
Personlige egenskaper:
  • Utadvendt  
  • Initiativrik 
  • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig  
Arbeidssted:
Lillehammer 
 
Lønn 
Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner.  
Medlemskap i Statens pensjonskasse.