Prosjektstilling: Kulturmiljøfredning for deler av Henningsvær

Stillingstittel
Prosjektstilling
Utlyst av
Vågan kommune
Arbeidssted
Svolvær
Søknadsfrist
16.09.2019
Kontaktpersoner
Monika W. Ravnåsen
plan- og bygningssjef
754 20 000
Beskrivelse

Etter avtale kan det være aktuelt å dele stillingen opp i 50% over to år. 

Arbeidstittel: Prosjektmedarbeider 

Tjenestested: Plan- og bygningsavdelingen, Vågan kommune, kontorsted Svolvær.

Oppstart: så snart som mulig 

 Arbeidsoppgaver

 • Inngå i arbeidsgruppen og referansegruppen i fredningsprosjektet
 • Bidra i utarbeidelse av forslag til forskrift og forvaltningsplan, herunder innhenting og sammenstilling av historisk materiale og annen relevant informasjon.
 • Gi informasjon og veiledning til privatpersoner og foretak
 • Kontakt og samarbeid med andre myndigheter og andre avdelinger i kommunen
 • Kontaktperson for prosjektleder for fredningen (ligger hos Riksantikvaren)

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning og kompetanse, minimum bachelor (eks. arkitekt, kulturhistoriker, historiker mv).
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne skriftlig og muntlig
 • Løsningsorientert
 • Kunnskap om forvaltning lokalt og regionalt
 • Dokumentert relevant erfaring kan veie opp for manglende utdanning.
 • Kjennskap til kulturminneforvaltning er ønskelig, men ikke et absolutt krav.
 • Søker må ha sertifikat.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende regler, forskrifter og avtaleverk.
 • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Fra lønna blir det trukket 2 % innskudd til pensjonsordning.