50 prosent stilling som prosjektleder

Stillingstittel
Engasjement
Utlyst av
Stiftelsen Tromsø Gamleby
Arbeidssted
Tromsø
Søknadsfrist
01.12.2019
Kontaktpersoner
Tor Lægreid
Styreleder
916 70 745
Beskrivelse

Det kan være mulighet for forlengelse av engasjementet. Prosjektleders hovedoppgave vil være å utarbeide en helhetlig plan for hvordan et gitt geografisk byområde i Tromsø kan utvikles til et spennende, attraktivt, estetisk vakkert og verdig gamlebyområde. Planarbeidet skal ende opp i en egen sluttrapport. Prosjektleder skal ha nær og jevnlig kontakt med stiftelsens styre, områdets grunneiere, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. Prosjektleder ansettes av stiftelsens styre, og vil rapportere til en styringsgruppe utgått fra styret, men som også vil kunne ha eksterne medlemmer med relevant kompetanse.

Kvalifikasjoner:
• Minst 3 år høyre utdanning fra høyskole eller universitet innen relevante fag
• Erfaring fra prosjektstyring og planarbeid
• Erfaring med søknadsprosesser
• Erfaring fra by – og/eller eiendomsutvikling

Egenskaper vi ser etter:
• Du må kunne jobbe selvstendig, strukturert og ha høy egenmotivasjon
• Du må være god til relasjonsbygging og det er en fordel med bred lokal kontaktflate
• God formidlingsevne i norsk skriftlig og muntlig – kultur og strategi skal selges.
Vi tilbyr:
• Lønn etter avtale.
• 50 prosent stilling – 1 år med mulig forlengelse.
• Et spennende og viktig prosjekt for Tromsø.
• Kontorsted er foreløpig uavklart.

Om arbeidsgiveren
Stiftelsen Tromsø Gamleby skal ha til formål å utvikle gamlebyen til et viktig sentrum for byen, regionen og Tromsøs ambisjoner som arktisk hovedstad.
Tromsø Gamleby skal utvikles til en viktig markedsplass og et sted for gode opplevelser. Dens verdifulle historie og kulturminner skal synliggjøres med en bærekraftig, grønn og estetisk høyverdig profil.
Stiftelsen Tromsø Gamleby ble etablert i 2018 og har som formål å utvikle gamlebyen til et viktig sentrum for byen, regionen og som den internasjonale arktiske hovedstad.
Stiftelsen skal videre bidra til at de mange aktiviteter og utviklingstrekk, som gjennom århundrene har skapt Tromsø Gamleby, skal hedres og synliggjøres for ettertiden.
Stiftelsen skal drives i nært samarbeid med områdets gård- og grunneiere, Tromsø kommune, Fylkeskommunen, statlige/offentlige institusjoner, samt relevante interesse- og næringsorganisa­sjoner.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å henvende seg til styrets leder, Tor Lægreid, på telefon 916 70 745.
Søknader kan sendes elektronisk til Stiftelsen Tromsø Gamleby ved styreleder Tor Lægreid, med adresse tor@arktiskfilharmoni.no

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Tromsø Gamleby
ble etablert i 2018 og har som formål å utvikle gamlebyen til et viktig sentrum for byen, regionen og som den internasjonale arktiske hovedstad.