Museumshandverkar

Stillingstittel
100% fast stilling
Utlyst av
Haugalandmuseet
Arbeidssted
Haugesund
Søknadsfrist
23.04.2019
Kontaktpersoner
John Olav Lillesund
Driftsleder
902 03 083 Send e-post
Beskrivelse

Har du utdanning innanfor tømrarfaget e.l. og erfaring med restaurering av kulturhistoriske bygningar? Då vil vi gjerne høyre frå deg. Vi søker etter ein handverkar i 100% fast stilling, med tiltreding seinast 1. september 2019.

Museumshandverkaren er ein del av driftsavdelinga, med driftsleiar som næraste leiar. Hovudsete for museet sin administrasjon er i Haugesund, men avdelinga har ansvar for vedlikehald av museet sine kulturhistoriske bygningar i heile Nord-Rogaland. Vi søker ein person som kan arbeide sjølvstendig og i team. Avdelinga har òg ansvar for administrasjonsbygg, med mange forskjellige oppgåver og ein variert arbeidskvardag. Vi ønsker oss difor ein kollega som er løysingsorientert, fleksibel og allsidig. Personleg dugleik vil bli vektlagt.

Ved større restaureringsprosjekt kan det bli aktuelt at museumshandverkaren får ansvar for ein arbeidsgjeng. Som kunnskapsinstitusjon er det òg ønskjeleg med ein kollega som er komfortabel med å formidle kunnskap, for eksempel som kursleiar eller under arrangement.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Restaurering og vedlikehald av antikvariske bygningar og anlegg.
 • HMS og deltaking i beredskaps- og sikringsarbeid.
 • Utføre tilsyn, internkontroll, drift og vedlikehald av bygg og anlegg.
 • Bidra i registrering og prioritering av tiltak som må gjennomførast.
 • Følgje opp eksterne leverandørar og leveransar i administrasjonsbygg.
 • Dokumentasjon og registreringsarbeid av antikvariske bygningar.

 

Kvalifikasjonar:

 • Utdanning innan tømrarfaget eller anna relevant handverksfaglig utdanning. Omfattande erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kompetanse og erfaring frå restaurering og vedlikehald av antikvariske bygningar og kunnskap om eldre byggeteknikkar og byggeskikk.
 • Det blir lagt stor vekt på personlege eigenskapar.
 • Erfaring frå museum.
 • Interesse for og gjerne kompetanse i tradisjonshandverk.
 • Det er ein fordel med kurs innan HMS, stillas o.l.
 • Beherske norsk munnleg og skriftleg.
 • Det krevst sertifikat BE og eigen bil.

 

Vi ønskjer at:

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er påliteleg, initiativrik, målretta og resultatorientert.
 • Du evnar å skape ein utviklingsorientert kultur.
 • Du er positiv og bidrar til det gode arbeidsmiljøet vårt.
 • Du liker å lære meir og ønsker å utvikle deg i jobben.

 

Vi tilbyr:

 • Gode høve til fagleg og personleg utvikling.
 • Eit inspirerande arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidarar.
 • Medlemskap med pensjonsordning og forsikringar i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Løn og arbeidsvilkår etter Landsoverenskomsten for museum
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Høve til deltaking i lokalt fagmiljø.