Konservator for Kulturetaten

Stillingstype
100% Vikariat
Stillingstittel
Konservator
Utlyst av
Oslo kommune - Kulturetaten
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
01.04.2019
Kontaktpersoner
Lily Vikki
21 80 21 80
Beskrivelse
Oslo kommunes kunstsamling (OKK) er Oslo kommunes fagorgan for kunst i offentlige rom utenfor museene. OKK har overordnet forvaltningsansvar for kunst i Oslo kommunes eie utplassert i hovedstadens uterom og bygg. Samlingen teller totalt om lag 19 000 verk på over 1000 ulike steder både inne og utendørs i byen.
Samlingen består av bygningsintegrert kunst, installasjoner, skulpturer, fontener, minnesmerker og flyttbare kunstverk. 

Vi søker en kollega som har relevant erfaring knyttet til konservering og forvaltning som kan bidra med kompetanse og entusiasme i dette arbeidet, i forbindelse med avvikling av barselpermisjon i avdelingen. Arbeidsstedet vil være Kulturetatens administrasjon i Storgata 25 i Oslo, og ute i byen der kunsten er plassert. Stillingen rapporterer til enhetsleder og vil også samarbeide med øvrig avdeling. 

Det er ønskelig med oppstart i starten av mai.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer forvaltning av samlingen av skulptur og bygningsintegrert kunst, med konkrete prosjekter og prosjektmidler.
 • Oppfølging av interne og eksterne konserverings - og vedlikeholdsprosjekter, herunder rådgivning til eksterne forvaltere, forundersøkelser, dokumentasjon og offentlige anskaffelser.
 • Innføringer av relevante opplysninger i avdelingens kunstverksdatabase The Museum System (TMS).
 • Saksbehandling ved flytting og utplassering av skulpturer i offentlig rom vil også være en del av arbeidet.
 • Praktisk arbeid med konservering og vedlikehold av samlingen, som rengjøring og overflatebehandling av utendørs skulptur vil være en del av arbeidet i vår og sommer sesongen.
 • Stillingen innebærer også arbeid med tilstandsregistrering av veggbunden kunst, bestilling av skilt, og oppfølging av arbeid i innendørs magasin/samlingsforvaltning (en dag i uken).

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha høyere utdanning BA/MA eller tilsvarende innen konservering av monumentalkunst (bygningsintegrert kunst, skulptur, gjenstand eller objekt).
 • Det er ønskelig med offentlig saksbehandlererfaring og generell erfaring med forvaltning av kunst i offentlig rom.
 • Gode IKT- kunnskaper, herunder erfaring med kunstverksdatabaser, billedbehandling og Excel vil bli vektlagt.
 • God formidlingsevne skriftlige og muntlig samt språkkunnskaper i norsk og engelsk vil bli vektlagt.
 • Det vektlegges relevant utdanning og realkompetanse fra arbeid med forvaltning og konservering av skulptur og bygningsintegrert kunst.
 • Erfaring fra liknende arbeid samt personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Egenskaper

 • Evne til å arbeide ryddig, effektivt, selvstendig og systematisk med flere parallelle saker.
 • Praktiske evner, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • God evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • God oppdragsforståelse og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Et faglig dynamisk og sosialt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver, preget at høyt tempo
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Arbeidssted sentralt i Oslo sentrum
 • Oslo kommunes pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingen lønnes i ltr. 39-41 etter arbeidsgivers vurdering av kvalifikasjoner ( pt.522 800 - 541 400 kr. ) i hht Oslo kommunes lønnsregulativ

Om arbeidsgiveren

Kulturetaten er Oslo kommunes fagetat for kunst og kultur og vår oppgave er å sikre kvalitet, mangfold og utvikling i kulturtilbudet i Oslo. Kulturetaten har ansvaret for kulturhistoriske eiendommer, Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning, Oslobiennalen, Oslo kulturnatt, kunst- og kulturstipend, samt tilskudd til kunst og kulturtiltak, ferieleire, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og musikkliv for barn og unge.

Virksomhetene i etaten er Oslo kulturskole, Vigeland-museet, Oslo byarkiv, Oslo ladegård, Popsenteret og Øvingshotellet.

 

Lenke