Kommunikasjonsdirektør

Stillingstittel
Fast, 100 %
Utlyst av
Riksantikvaren
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
18.08.2019
Kontaktpersoner
Astrid Auran Nesbø
Avdelingsdirektør
950 47 424 Send e-post
Hanna Geiran
Riksantikvar
982 02 753 Send e-post
Jan Egil Myhre
Partner/seniorrådgiver
908 92 522 Send e-post
Beskrivelse

Kulturminneforvaltningen står overfor store og viktige utviklingsoppgaver, Målet er bl.a. å fremme en forvaltning der kulturminner og kulturmiljø sikres som kilder til kunnskap og opplevelse samtidig som de gjennom bruk og videreutvikling kan være ressurs for god og bærekraftig samfunnsutvikling.

Det er for tiden om lag 150 ansatte hos Riksantikvaren. Stabsenheten for kommunikasjon har pr. i dag syv ansatte.

Kommunikasjonsenheten er mediekontakt og kommunikasjonsfaglig rådgiver for hele Riksantikvaren og har ansvaret for strategisk kommunikasjon. Enheten bistår fagavdelingene og ledelsen med ekstern og intern kommunikasjon. Riksantikvarens samfunnsoppdrag gir mulighet for formidling av varierte temaer innen kulturminneforvaltningen, med vidt historisk og faglig spenn.  I tillegg skal enheten ha ansvaret for koordinering av publikumsrettet virksomhet. Kommunikasjonsdirektøren har personalansvaret for ansatte i stabsenheten, inngår i direktoratets ledergruppe og rapporterer til riksantikvaren. 

Kommunikasjonsdirektøren deltar i Riksantikvarens langsiktige mål- og strategiarbeid. Vi søker en offensiv og tydelig leder til å videreutvikle Riksantikvarens sterke fagmiljø innen informasjonsformidling og utadrettet virksomhet. Stillingen gir store muligheter for faglig og personlig utvikling i et kunnskapsrikt og engasjert miljø. 

Riksantikvaren er under omstilling og vil gjennomgå forandringer fram mot og etter 2020, bl.a. som følge av regionreformen med overføring av oppgaver til fylkeskommunene samt krav til effektivisering.   

 

Ansvarsområder

 • Strategisk kommunikasjon og mediekontakt
 • Digital formidling internt og eksternt, inkludert sosiale medier
 • Kommunikasjonsfaglig rådgivning til ledelsen og fagavdelingene
 • Koordinere publikumsrettet virksomhet og arrangementer

 

 Arbeidsoppgaver 

 • Ledelse og strategisk utvikling av avdelingens faglige virksomhet, herunder styrke det strategiske kommunikasjonsarbeidet hos Riksantikvaren
 • Synliggjøre og videreutvikle det overordnede arbeidet med kulturminner, kulturmiljøer og landskap
 • Resultat og budsjettansvar for enheten
 • Bidra til å skape en moderne, effektiv kulturminneforvaltning
 • Bidra til å utvikle og formidle direktoratet i en endret kulturminneforvaltning
 • Personalansvar for ansatte i stabsenheten for kommunikasjon

   

 Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innenfor relevant formidlings- og kommunikasjonsfag
 • Mediekunnskap
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • Ledererfaring 
 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid
 • Evne til helhetlig og strategisk tenkning
 • Det legges vekt på relevant erfaring fra kulturfeltet 
 • God samfunnskunnskap- og forståelse 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

 

Personlige egenskaper

 • Målrettet og resultatorientert
 • Analytisk og strukturert
 • Gode lederegenskaper og evne til å bygge gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere på ulike nivåer og på tvers av faggrupper 
 • Evne til å inkludere og er en synlig, samlende og inspirerende leder 
 • Evne til å tenke helhetlig og strategisk
 • Evne til å forankre og gjennomføre aktiviteter og beslutninger

 

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø med god arbeidstidsordning (fleksitid, sommertid).  
 • Medlemskap med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom Statens Pensjonskasse.
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør i henhold til statens regulativ og Riksantikvarens lønnspolitikk

 

Andre opplysninger

Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV'en. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring til å søke. 

Vi holder til sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov. Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.