Herregårdskonservator

Arbeidssted
Sarpsborg
Søknadsfrist
18.12.2019
Kontaktpersoner
Hege Hauge Tofte
Direktør
99464284
Beskrivelse

Østfoldmuseene har to herregårdsanlegg i sin portefølje; Elingaard Herregård i Fredrikstad og Rød Herregård i Halden. Begge anleggene er fredet etter kulturminneloven og viktige arenaer for forskning, forvaltning og formidling av herregårdskultur i Viken. Østfoldmuseene er også ansvarlig for det nasjonale nettverket for herregårder. 

Elingaard Herregård sin historie går helt tilbake til middelalderen. Hovedbygningen er fra 1749 bygget av slekten Huitfeldt. Anlegget er unikt med sitt omkransende festningsanlegg med vollgraver og fire bastioner. Bygningen er ferdigrestaurert innvendig og utvendig, men flere utviklingsprosjekter, som tilbakeføring hageanlegget samt mer forskning og formidling, er nødvendig.

Rød Herregård i Halden er ett av de største og best bevarte lystgårdsanleggene i Norge. Hovedbygningen og hagen har trolig sine eldste deler fra 1600-tallet. Rød Herregård var et privat hjem helt fram til det i 1961 ble en stiftelse og museum. Store deler av interiøret er derfor intakt i dag. Hageanlegget ble gjort tilgjengelig for Haldens befolkning da stiftelsen ble etablert, og museet jobber nå med et spennende utviklingsprosjekt knyttet til lystgårdsanlegget.

Vi søker en kollega som har relevant fagbakgrunn og erfaring med forskning og forvaltning på herregårdskultur, gjerne med nasjonal og internasjonal erfaring. Personen vi søker skal bidra til utvikling av våre arenaer og søke samarbeid med det nasjonale herregårdsnettverket samt andre relevante aktører i Viken og internasjonalt. Arbeidssted er for tiden fordelt mellom de to herregårdene.

Oppgaver:

 • Faglig ansvar for forskning og utviklingsarbeid knyttet til herregårdskultur og -anleggene i Østfoldmuseene, herunder dokumentasjon og forskning, formidling og publisering, forvaltning av kulturhistoriske bygninger
 • Bidra til utvikling av undervisnings- og formidlingstilbud 
 • Prosjektledelse
 • Delta i nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekter, herunder leder av det nasjonale herregårdsnettverket

Kompetanse:

 • Master eller PhD innen kulturhistoriske fag
 • Fordypning i eller relevant erfaring innen herregårdshistorie
 • Norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Førerkort, fordel å kunne disponere egen bil 

Egenskaper:

 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • Kreativ og utadvendt
 • Samfunnsengasjert
 • Løsningsorientert 

Tiltredelse snarest. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner. God pensjonsordning i KLP.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • direktør Hege Hauge Tofte tlf. 994 64 284
 • avdelingsdirektør Lillian Nyborg (for Rød Herregård) tlf. 414 54 361
 • avdelingsdirektør Gaute Jacobsen (for Elingaard Herregård) tlf. 480 68 409