Forsker til NIKUs nordområdeavdeling

Stillingstittel
Forsker til NIKUs nordområdeavdeling
Utlyst av
Norsk institutt for kulturminneforskning - NIKU
Arbeidssted
Tromsø
Søknadsfrist
01.09.2019
Kontaktpersoner
Alma Thuestad
Avdelingsleder/ Head of Department
908 56 303
Beskrivelse

Vi søker en forsker som kan arbeide selvstendig, men som også har gode samarbeidsevner og kan bidra i team der nye forskningsprosjekter skapes og utvikles i fellesskap.

Arbeidsoppgaver

 • Vitenskapelig publisering og formidling
 • Delta i og lede forskningsprosjekt, nasjonalt og internasjonalt
 • Utvikle og bidra til å utvikle søknader til relevante forskningsprogram
 • Delta i Nordområdeavdelingens FoU- og utredningsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad eller tilsvarende innen samfunnsvitenskap eller humaniora
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekt 
 • Erfaring fra søknadsutvikling rettet mot Forskningsrådets utlysninger, EU- og EØS-program eller andre relevante forskningsprogram
 • Erfaring fra flerfaglig forskning, gjerne i skjæringspunktet mellom samfunns- og naturvitenskap
 • Kunnskap om klima og miljø i et samfunnsperspektiv, kulturarv og samfunn i nordområdene og polare områder, tradisjonell landskaps- og ressursbruk, urfolks tradisjonelle kunnskap og deltagelse i ressursforvaltning
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i ett skandinavisk språk, flytende engelsk
 • Andre kvalifikasjoner som f.eks. ferdigheter innenfor geografiske informasjonssystem (GIS), statistikk, ferdigheter med kvalitative spørreundersøkelser og (online) surveys eller samisk språk vil også bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God gjennomførings- og leveranseevne
 • Evne til å strukturere og organisere eget arbeid

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og sterkt fagmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Forskningstid
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode forsikringsordninger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Attraktive lokaler i Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning sentralt i Tromsø

Tiltredelse etter avtale