Forsker/ seniorforsker i kulturarv

Stillingstittel
Forsker/ seniorforsker i kulturarv
Utlyst av
NIKU
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
01.09.2019
Kontaktpersoner
Torgrim Guttormsen
Avdelingsleder/ Head of Department of Heritage and Society
908 99 037
Beskrivelse

Søkeren må ha avlagt doktorgrad innen fagområder relatert til forskning om kulturarv, kulturminneforvaltning eller kulturminner i planlegging. Relevant akademisk bakgrunn vil være fagemner om fortidsbruk anvendt i dagens og morgendagens samfunn, med fagbakgrunn innen f.eks. arkeologi, etnologi/etnografi, kulturvitenskap, sosiologi, statsvitenskap, samfunnsgeografi/ landskapsstudier, arkitektur, sosialantropologi og historie.

Vi ønsker en forsker som kjenner sitt forskerhåndverk godt, publiserer sine resultater effektivt og arbeider aktivt med forskningsakkvisisjon. Den vi ser etter kan og ønsker  å lede søknadsprosesser mot vellykkede forskningsprosjekter.

En del av NIKUs virksomhet er oppdragsforskning (f.eks. evalueringer av program/ordninger, følgeforskning, historiske by-/landskapsanalyser, utredninger i planarbeid) rettet mot forvaltningen og andre samfunnsaktører i offentlig forvaltning. Kandidater med erfaring fra slik virksomhet vil være attraktive for NIKU.  

Det forventes at søkeren kan arbeide selvstendig, men også bidrar godt i team der nye prosjekter skapes og utvikles i fellesskap.

Arbeidsoppgaver

 • Vitenskapelig publisering og formidling.
 • Delta i og lede forskningsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt.
 • Utvikle og bidra til å utvikle søknader til relevante forskningsprogrammer.
 • Delta i Avdeling for kulturarv og samfunns FoU- og utredningsarbeid, samt konsulentvirksomhet.

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad.
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekter.
 • Erfaring fra søknadsutvikling rettet mot Forskningsrådets utlysninger, EU og EØS program eller andre relevante forskningsprogram.
 • Erfaring fra tverrfaglig forskning.
 • Kunnskap om kritisk kulturarvsteori, kulturarvspolitikk og digital kulturarv.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i minst ett skandinavisk språk, samt flytende engelsk. Det forventes at fremmedspråklige kandidater etter hvert lærer seg norsk.
 • Bred erfaring fra og bruk av ulike metoder som f.eks. kvalitative spørreundersøkelser og (online) surveys, analyser basert på workshopmetodikk, sosialteori/-metoder (f.eks. diskursanalyse, konseptanalyse), scenarioanalyser, og evalueringsanalyser.

Personlige egenskaper 

 • Initiativ- og innovativrik.
 • God gjennomførings- og leveranseevne.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å strukturere og organisere eget arbeid.
 • God publiseringsaktivitet og gode nettverk til relevante fagmiljøer.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og sterkt fagmiljø.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • Forskningstid.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Gode forsikringsordninger.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

 

Tiltredelse etter avtale.