Fagledere innenfor nyere tids kulturminnevern, arkeologi saksbehandling og feltarkeologi - kulturavdelingen

Utlyst av
Rogaland fylkeskommune
Arbeidssted
Stavanger
Søknadsfrist
17.11.2019
Kontaktpersoner
Kate I. J. Syvertsen
Seksjonssjef
911 59 714
Rune Thele
Kultursjef
482 06 224
Beskrivelse

Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunen en rekke oppgaver på kulturminneområdet fra Riksantikvaren. Området er inne i en spennende endringsprosess. Vi trenger derfor enda flere flinke medspillere på laget - er det deg?

Det er ledig 3 stillinger som fagleder innenfor nyere tids kulturminnevern/bygningsvern/museum, saksbehandling arkeologi og feltarkeologi.

Stillingene inngår i seksjon for kulturarv. Seksjon for kulturarv har 33 faste medarbeidere som arbeider med forvaltnings-, rådgivnings- og tilretteleggingsoppgaver knyttet til bygningsvern, arkeologiske (førreformatoriske) kulturminner, kulturmiljøer/-landskap og museer.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Vi søker etter 3 fagledere som skal ha den faglige og daglige arbeidsledelsen, inkludert personalansvar, innenfor følgende felt:

 • Fagleder nyere tids kulturminnevern
 • Fagleder arkeologi saksbehandling
 • Fagleder feltarkeologi

Til stillingene søker vi resultatorienterte og initiativrike medarbeidere med stor arbeidskapasitet som vil få en viktig rolle i å videreutvikle avdelingen, den faglige virksomheten og våre arbeidsprosesser.

Fagleder vil bl.a. ha ansvar for:

 • Daglig arbeidsledelse/koordinering og faglig oppfølging av faggruppen
 • Personaloppfølging/ledelse
 • Økonomioppfølging innenfor gitte rammer
 • Å bidra til enhetlig forvaltningspraksis, og erfarings- og kompetansedeling
 • Delta på ukentlige info/samordningsmøter med ledelsen i seksjonen
 • Koordinere deltakelse på relevante møter/seminarer/konferanser
 • Bidra i prosjekter og satsinger innenfor og på tvers av faggrupper og avdelinger
 • Det må også påregnes saksbehandling innenfor aktuelt saksområde.

 Det kreves:

 • Utdanning på master-/hovedfagsnivå eller tilsvarende innenfor relevant fagområde (feks arkitekt, arkeolog etc)
 • God innsikt i og erfaring fra offentlig forvaltning innenfor faggruppens saksområde/fagområde
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til plan- og bygningsloven, kulturminneloven og andre relevante lover som er sentrale styringsverktøy innen samfunns- og arealplanlegging
 • Kjennskap til, og interesse for, fylkeskommunens rolle i samfunnsutviklingen

Vi søker etter deg som:

 • Jobber selvstendig, er fleksibel, har stor innsatsvilje og gode samarbeidsferdigheter
 • Evner å arbeide utviklingsorientert, strukturert og målrettet
 • Evner å planlegge og lede faggruppens aktiviteter
 • Har god arbeidskapasitet
 • Takler varierte utfordringer

Dokumentert erfaring fra kulturminneforvaltning og ledelse, erfaring og kompetanse innen det spesifikke saks/fagområde for stillingen, samt personlig egnethet vil bli vektlagt,

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fagmiljø med bred kompetanse.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Fleksitid
 • Konkurransedyktig lønnsfastsettelse etter kvalifikasjoner.
 • Kontorarbeidsplass i Stavanger sentrum.

Stillingen medfører noe ubekvem arbeidstid og reising.

Tiltredelse: Snarest mulig.


For nærmere opplysninger, kontakt:
Seksjonssjef Kate I. J. Syvertsen tlf: 911 59 714 eller kultursjef Rune Thele tlf: 482 06 22

Søknadsfrist: 17. november 2019

Elektronisk søknadsskjema må benyttes. Søkere bes spesifisere hvilken av faglederstillingene søknaden gjelder for.