Bjørkheimstølen, Vestre Slidre. Foto: Else "Sprossa" Rønnevig

Fagkoordinator og rådgiver bygningsvern

Stillingstype
100% Fast
Stillingstittel
Fagkoordinator og rådgiver
Utlyst av
Buskerud fylkeskommune
Arbeidssted
Drammen, Buskerud
Søknadsfrist
01.05.2019
Beskrivelse

Stillingsutlysning

I utviklingsavdelingen er det ledig en 100% fast stilling for arkitekt, kunst- eller kulturhistoriker, eller andre med relevant universitetsutdannelse av høyere grad.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være faglig koordinering av kulturminnefaglige uttalelser om bygningsvern og andre nyere tids kulturminner i saker som behandles iht. plan og bygningsloven og kulturminneloven og koordinering av arbeid med oppfølging av fredete bygninger. Saksbehandling av saker etter plan- og bygningsloven, kulturminneloven er også en stor del av stillingen. I tillegg vil fagkoordinator bistå i arbeidet med oppfølging av Buskerud bygningsvernsenter og være kontaktperson for statlige myndigheter for fagområdet bygningsvern og Askeladden-ansvarlig for nyere tids kulturminner. Det er per i dag fem fast ansatte som jobber med bygningsvern i fagenhet kulturminnevern, i tillegg til to engasjementstillinger ut 2019. Arbeidet vil innebære organisering av faggruppas samhandlingsarenaer i tillegg til saksbehandling.

Arbeid med faglig og tverrfaglig prosjektutvikling og formidling av kulturarv kan også inngå i stillingen. Buskerud fylkeskommune skal jobbe for å nå målene i "Kulturminnekompasset - regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027". Det er vedtatt et handlingsprogram for oppfølging av planen. Dette er utgangspunktet for arbeidet med å nå planens målsetting om å bruke kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen. Arbeidet gjøres i fagenheten kulturminnevern, i dialog med Buskerudsamfunnet.

Kvalifikasjoner

Søker må ha universitets- eller høyskoleutdanning av høyere grad innenfor fag som er relevant for kulturminnevernet, som etnologi, historie, kunsthistorie, kulturminneforvaltning fra universitet/høgskole, planlegging eller arkitektutdannelse. Søker bør ha erfaring fra kulturminnefaglig arbeid og være initiativrik og ha gjennomføringsevne. Søker må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Personlig egnethet vektlegges.

Vi ser etter en erfaren rådgiver med solid fagkunnskap, gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsferdigheter. Søker må være systematisk, strukturert og kunne arbeide både kulturminnefaglig med enkeltsaker, og ha et overordnet fokus på kulturminnefaglig kvalitetssikring. Søker må være løsningsorientert. Erfaring fra ledelse og større prosjektarbeid er en fordel.

Vi kan tilby

Vi kan tilby en arbeidsplass i et hyggelig og hektisk fagmiljø på fylkeshuset i Drammen. Regional kulturminneforvaltning i Buskerud fylkeskommune ligger i utviklingsavdelingen. Stillingen inngår i fagenhet kulturminnevern og rapporterer til fylkeskonservator. Fagenheten for kulturminnevern har 15 fast ansatte som jobber med arkeologi og bygningsvern/nyere tids kulturminner, samt utvikling og styrking av tradisjonshåndverk ved Buskerud bygningsvernsenter. Den 1. januar 2020 blir Buskerud fylkeskommune en del av Viken fylkeskommune og det er vedtatt at det på sikt blir endring av arbeidssted fra Drammen til Sandvika. 
- Søker bør ha førerkort for bil
- Arbeidssted Drammen, men reisevirksomhet i Buskerud må påregnes
- Tiltredelse snarest
- Stillingen lønnes etter avtale avhengig av kvalifikasjoner

Tilsettingsvilkår

Lønn og arbeidsvilkår i tråd med det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk.
For ansettelse i skolen og tannhelsetjenesten kreves at gyldig politiattest av nyere dato framlegges før tilsetting, jf. Opplæringsloven og Helsepersonelloven.

Annet

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. I slike tilfeller blir søker varslet og får mulighet til å trekke søknaden.
Aktuelle kandidater blir kontaktet for intervju. Til intervjuet ber vi deg ta med bekreftede kopier av vitnemål og attester/originale dokumenter.
Det tas forbehold om endringer i tilsettingsbehovet fram til tilsetting skjer.
Vi ønsker mangfold i fylkeskommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller nasjonalitet.
Du søker elektronisk på denne stillingen.

Om arbeidsgiveren

Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune 1.januar 2020. Vi blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.

Lenke