Avdelingsleder hos Byantikvaren i Oslo

Stillingstittel
Fast 100 %
Utlyst av
Byantikvaren i Oslo
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
15.03.2019
Kontaktpersoner
Janne Wilberg
Byantikvar
91606211 Send e-post
Hogne Langset
Avdelingsleder
93269757 Send e-post
Beskrivelse

Etatens kulturminnefaglige personale er delt i to avdelinger med ansvaret for hver sin del av byen, og vi søker leder til en av avdelingene. Fagavdelingene er tverrfaglig sammensatt og behandler alle sakstyper. I tillegg har avdelingslederne ansvaret for flere spesialområder (for tiden arkeologi, plan, bygningsteknikk, fredning og kart/database). Ansvaret for disse spesialområdene er fordelt mellom de to avdelingslederne. Spesialområdene som er tillagt denne avdelingslederstillingen fremgår nedenfor.

 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig, personalmessig og administrativ ledelse av avdelingen.
 • Deltakelse i etatens ledergruppe
 • Planlegge, følge opp og rapportere avdelingens virksomhet
 • Sikre produksjon og nødvendige leveranser av faglig art
 • Effektiv og kvalitativ saksbehandling etter plan- og bygningsloven og kulturminneloven
 • Ansvar for etatens arbeid med fredning og fredete kulturminner
 • Ansvar for etatens arkeologiske virksomhet
 • Ansvar for rådgivning og kompetanseutvikling innen bygningsteknikk
 • Ansvar for kommunale og statlige tilskudd
 • Utadrettet virksomhet – formidling og mediehåndtering
 • Tverrfaglig samarbeid internt i etaten, i kommunen og med eksterne aktører
 • Bidra til forbedring og innovasjon både internt og i samarbeid med eksterne fagmiljøer
 • Faglig utvikling av avdelingens medarbeidere
 • Andre oppgaver som blir tillagt enheten

Kvalifikasjoner

 • Minimum mastergrad eller tilsvarende, primært innenfor arkitektfag eller kulturhistoriske fag
 • Bred erfaring fra kulturminneforvaltning
 • Solid ledererfaring og erfaring med strategisk ledelse
 • Erfaring fra arbeid i skjæringspunktet mellom fag og politikk
 • Erfaring fra kommunikasjon/formidling/mediehåndtering
 • Meget gode fremstillingsevner, norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode analytiske og strategiske evner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God nettverks- og relasjonsbygger
 • Selvstendig, men også samarbeidsorientert med evne til å engasjere og mobilisere andre
 • Strukturert, gjennomføringssterk og med evne til å håndtere mange og varierte oppgaver samtidig som du ser helhet og evner å prioritere i komplekse arbeidsprosesser

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende, spennende og morsom jobb i en by i sterk utvikling
 • Et av Norges mest sentrale faglige miljøer innenfor kulturminnevernet
 • En arbeidsplass i hyggelige, historiske omgivelser
 • Fleksitidsordning
 • Lønnstrinn 62-66
 • Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger