Avdelingsdirektør for Samfunnsavdelingen

Stillingstittel
Fast, 100 %
Utlyst av
Riksantikvaren
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
18.08.2019
Kontaktpersoner
Astrid Auran Nesbø
Avdelingsdirektør
950 47 424 Send e-post
Hanna Geiran
Riksantikvar
982 02 753 Send e-post
Jan Egil Myhre
Partner/seniorrådgiver
908 92 522 Send e-post
Beskrivelse

Riksantikvaren skal ivareta kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige kunnskaps-, opplevelses og bruksverdier til beste for dagens og morgendagens mennesker. Som direktorat er Riksantikvaren Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.       

Kulturminneforvaltningen står overfor store og viktige utviklingsoppgaver, Målet er bl.a. å fremme en forvaltning der kulturminner og kulturmiljø sikres som kilder til kunnskap og opplevelse, samtidig som de gjennom bruk og videreutvikling kan være ressurs for god og bærekraftig samfunnsutvikling. 

Det er for tiden om lag 150 ansatte hos Riksantikvaren. Samfunnsavdelingen med om lag 40 ansatte, er en av tre avdelinger hos Riksantikvaren.

Avdelingen har oppgaver innenfor arealplanlegging, arkeologi, landskap, byutvikling og internasjonalt arbeid inkludert verdensarv og strategisk arbeid med kulturminner i kommunene. 
Avdelingsdirektøren har personalansvaret for tre seksjonssjefer, inngår i direktoratets ledergruppe og rapporterer til riksantikvaren. 

Avdelingsdirektøren deltar i Riksantikvarens langsiktige mål- og strategiarbeid. Vi søker en strategisk orientert leder som vil være med på å videreutvikle avdelingens arbeidsområder. Særlig ser vi etter en leder som bidrar til å tydeliggjøre kulturminnene som samfunnsressurs og som kan bidra til nytenking og utvikling av kulturminnefeltet. Stillingen gir store muligheter for faglig og personlig utvikling i et kunnskapsrikt og engasjert miljø. 

Riksantikvaren er under omstilling og vil gjennomgå forandringer fram mot og etter 2020, bl.a. som følge av regionreformen med overføring av oppgaver til fylkeskommunene samt krav til effektivisering. 

 

Ansvarsområder

 • Arealplanlegging, arkeologi, by- og stedsutvikling, landskap og verdiskaping
 • Koordinere etatens samarbeid med regionalforvaltningen og andre relevante samfunnssektorer 
 • Internasjonalt arbeid inkludert verdensarv (UNESCO)

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og strategisk utvikling av avdelingens fagområde  
 • Videreutvikle det overordnede arbeidet med kulturminner, kulturmiljøer, byer og landskap
 • Resultat-, budsjett- og personalansvar
 • Bidra til å skape en moderne, effektiv kulturminneforvaltning
 • Bidra til å utvikle det nye og fremtidsrettede direktoratet i en endret kulturminneforvaltning
 • Personalansvar for tre seksjonssjefer

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innenfor relevant kulturminnefag og/eller areal- og samfunnsplanlegging
 • Det legges vekt på erfaring med internasjonalt arbeid 
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • Solid ledererfaring 
 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid
 • Evne til helhetlig og strategisk tenking
 • Det legges vekt på erfaring fra kulturminneforvaltningen og kjennskap til Riksantikvarens fagområder
 • God samfunnskunnskap og -forståelse
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig                 

 

Personlige egenskaper

 • Målrettet og resultatorientert
 • Analytisk og strukturert
 • Gode lederegenskaper og evne til å bygge gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere på ulike nivåer og på tvers av faggrupper 
 • Evne til å inkludere og er en synlig, samlende og inspirerende leder 
 • Evne til å tenke helhetlig og strategisk
 • Evne til å forankre og gjennomføre aktiviteter og beslutninger 

 

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø med god arbeidstidsordning (fleksitid, sommertid)  
 • Medlemskap med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør i henhold til statens regulativ og Riksantikvarens lønnspolitikk

 

 

Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV'en. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring til å søke. 

Vi holder til sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov. Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Stillingen kunngjøres med forbehold om intern fortrinnsrett.