Fasade i nyrenessanse, Oscarsgate Oslo

Avdelingsdirektør for Kulturminneavdelingen

Stillingstittel
Fast, 100 %
Utlyst av
Riksantikvaren
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
18.08.2019
Kontaktpersoner
Astrid Auran Nesbø
Avdelingsdirektør
950 47 424 Send e-post
Hanna Geiran
Riksantikvar
982 02 753 Send e-post
Jan Egil Myhre
Partner/seniorrådgiver
908 92 522 Send e-post
Beskrivelse

Kulturminneforvaltningen står overfor store og viktige utviklingsoppgaver. Målet er bl.a. å fremme en forvaltning der kulturminner og kulturmiljø sikres som kilder til kunnskap og opplevelse, samtidig som de gjennom bruk og videreutvikling kan være ressurs for god og bærekraftig samfunnsutvikling. 

Det er for tiden om lag 150 ansatte hos Riksantikvaren. Kulturminneavdelingen med om lag 40 ansatte, er en av tre avdelinger hos Riksantikvaren. 
Avdelingen har oppgaver innenfor vern og utvikling av fredete kulturminner. I dette inngår rådgivning, fredning, verneplaner og tilskuddsforvaltning. Videre inngår behandling av dispensasjons- og klagesaker i tillegg til juridisk rådgivning og saksbehandling. Avdelingsdirektøren har personalansvaret for tre seksjonssjefer, inngår i direktoratets ledergruppe og rapporterer til riksantikvaren. 

Avdelingsdirektøren deltar i Riksantikvarens langsiktige mål- og strategiarbeid. Vi søker etter en strategisk orientert leder som vil være med på å videreutvikle avdelingens arbeidsområder. Særlig ser vi etter en leder som bidrar til å tydeliggjøre kulturminnene som samfunnsressurs og som kan bidra til nytenkning og utvikling av kulturminnefeltet. Stillingen gir store muligheter for faglig og personlig utvikling i et kunnskapsrikt og engasjert miljø. 

Riksantikvaren er under omstilling og vil gjennomgå forandringer fram mot og etter 2020, bl.a. som følge av regionreformen med overføring av oppgaver til fylkeskommunene samt krav til effektivisering. 

 

Ansvarsområder

 • Vern og utvikling av fredete kulturminner (fredede bygninger, kirker, teknisk-industrielle kulturminner, fartøy) herunder rådgivning og forvaltning, bl.a. tilskuddsforvaltning, behandling av dispensasjons- og klagesaker
 • Fredning og verneplaner
 • Juridisk rådgiving og saksbehandling innenfor kulturminneloven, plan- og bygningsloven og annet relevant lov- og regelverk

 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse og strategisk utvikling av avdelingens fagområde
 • Videreutvikle det overordnede arbeidet med kulturminner og kulturmiljøer samt lov- og regelverk 
 • Resultat-, budsjett- og personalansvar
 • Bidra til å skape en moderne, effektiv kulturminneforvaltning  
 • Bidra til å utvikle fagfeltet og etablere det nye og fremtidsrettede direktoratet i en endret kulturminneforvaltning
 • Personalansvaret for tre seksjonssjefer 

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innenfor relevante kulturminnefag
 • Det legges vekt på kunnskap innenfor relevant lov- og regelverk
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • Solid ledererfaring
 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid
 • Evne til helhetlig og strategisk vurdering 
 • Det legges vekt på erfaring fra kulturminneforvaltningen og kjennskap til Riksantikvarens fagområder
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • God samfunnskunnskap og -forståelse
 • Gode engelsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig

 

Personlige egenskaper

 • Målrettet og resultatorientert
 • Analytisk og strukturert
 • Gode lederegenskaper og evne til å bygge gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere på ulike nivåer og på tvers av faggrupper 
 • Evne til å inkludere og er en synlig, samlende og inspirerende leder 
 • Evne til å tenke helhetlig og strategisk
 • Evne til å forankre og gjennomføre aktiviteter og beslutninger

 

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø med god arbeidstidsordning (fleksitid, sommertid)  
 • Medlemskap med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør i henhold til statens regulativ og Riksantikvarens lønnspolitikkAndre opplysninger

Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV'en. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring til å søke. 

Vi holder til sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov. Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.