Høyland gamle rådhus, Sandnes. Foto: Gro Persson

Assisterende riksantikvar

Stillingstittel
Fast, 100 %
Utlyst av
Riksantikvaren
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
18.08.2019
Kontaktpersoner
Astrid Auran Nesbø
Avdelingsdirektør
950 47 424 Send e-post
Hanna Geiran
Riksantikvar
982 02 753 Send e-post
Jan Egil Myhre
Partner/seniorrådgiver
908 92 522 Send e-post
Beskrivelse

Riksantikvaren skal ivareta kulturminner, kulturmiljøer og landskap som viktige kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdier til beste for dagens og morgendagens mennesker. Som direktorat er Riksantikvaren Klima- og miljødepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. 
  
Kulturminneforvaltningen står overfor store og viktige utviklingsoppgaver. Målet er bl.a. å fremme en forvaltning der kulturminner og kulturmiljø sikres som kilder til kunnskap og opplevelse, samtidig som de gjennom bruk og videreutvikling kan være ressurs for god og bærekraftig samfunnsutvikling. 
  
Det er for tiden om lag 150 ansatte hos Riksantikvaren. Riksantikvaren er organisert med tre fagavdelinger og to stabsenheter. 
  
Riksantikvaren er under omstilling og vil gjennomgå forandringer fram mot, og etter 2020, bl.a. som følge av overføring av oppgaver til fylkeskommunene og krav til effektivisering.   

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Assisterende riksantikvar inngår i Riksantikvarens ledergruppe, jobber tett med riksantikvaren og fungerer som øverste leder ved riksantikvarens fravær. Assisterende riksantikvar har også ansvaret for nyopprettet stabsfunksjon innen analyse, samfunnsnytte, prosjekt og FOU. 
  
Vi søker en kunnskapsrik, beslutningsdyktig, utviklings- og strategisk orientert assisterende direktør som vil være med på å videreutvikle Riksantikvaren innen samfunnsoppdraget.

 

Kvalifikasjoner

  • Stillingen krever relevant høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende og relevant praksis, fortrinnsvis fra kulturminneforvaltningen
  • Solid ledererfaring
  • Som fast stedfortreder for riksantikvaren kreves erfaring med håndtering av media, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, gode språkkunnskaper (engelsk skriftlig/muntlig) og generell kunnskap om offentlig forvaltning og kulturminnefeltet
  • Erfaring fra prosesser med fagforeninger er ønskelig
  • Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig

 

Personlige egenskaper

  • Evne til å bygge gode relasjoner med medarbeidere, fagforeninger og samarbeidspartnere på ulike nivåer og på tvers av faggrupper 
  • Målrettet og resultatorientert
  • Analytiske og strukturert
  • Evne til å inkludere og er en synlig, samlende og inspirerende leder Evne til å tenke helhetlig og strategisk
  • Evne til å forankre og gjennomføre aktiviteter og beslutninger 

 

Vi tilbyr

Stillingen er fast og lønnes som assisterende direktør i henhold til statens regulativ. 
Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens Pensjonskasse. 

Stillingen gir muligheter for faglig og personlig utvikling i et kunnskapsrikt og engasjert miljø. 

Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV'en. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring til å søke. Riksantikvaren holder til sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov. 
  
Staten er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 
  
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.