Assisterende prosjektleder Nytt Regjeringskvartal - Nyutdannet

Utlyst av
Statsbygg
Arbeidssted
Oslo
Søknadsfrist
03.11.2019
Kontaktpersoner
Knut Jørgensen
prosjektdirektør
900 86 050
Beskrivelse
Statsbyggs egen utdanningsinstitusjon, Statsbyggskolen, tilrettelegger for kompetanseutvikling i virksomheten. For å fremme karriereutvikling internt er det utviklet enegen karrierestige for prosjektledere i Byggherreavdelingen. Byggherreavdelingen har ansvaret for gjennomføringen av mange ulike, spennende og unike statlige byggeprosjekter over hele landet. Avdelingen består av åtte seksjoner som har kontakt mot ulike fagdepartement og statlige etater.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven vil være å bistå prosjektledelsen, slik at prosjektets målsetninger til kost, tid og kvalitet blir nådd. Bistand til prosjektledelsen innebærer også selvstendig oppgaveløsning, for eksempel:

 • Statusrapportering, prosessplanlegging, anskaffelser, organisering
 • Bidra både i byggeprosjekt og brukerutstyrsprosjekt i alle faser av prosjektet
 • Særskilte ansvarsområder vil tildeles etter hvert ut fra behovene som oppstår

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå
 • Kunnskap om prosjektfaget
 • Interesse for effektivisering av byggeprosesser
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Stillingene krever sikkerhetsklarering til nivå KONFIDENSIELT jfr. Sikkerhetsloven § 8-2

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Målrettet, strukturert og initiativrik
 • Løsningsorientert og beslutningslojal
 • God representant i møte med kunder og samarbeidspartnere

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver for en av Norges mest profesjonelle byggherrer
 • Hyggelig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Et sterkt internt fagmiljø både innenfor prosjektledelse og de ulike byggfagene
 • Faglig og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ med kr. 500.000,- pr år
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du en god pensjons- og forsikringsordning, samt tilbud om boliglån til gunstig rente

Om arbeidsgiveren

Statsbygg  er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bygger og drifter bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land.