Kjerkgata, Røros. Foto: CEWG

Assisterende direktør i Kulturminnefondet

Stillingstype
Fast 100%
Stillingstittel
Assisterende direktør
Utlyst av
Kulturminnefondet
Arbeidssted
Røros
Søknadsfrist
01.07.2019
Kontaktpersoner
Simen Bjørgen
Direktør
900 32 750
Beskrivelse

Kulturminnefondet søker en initiativrik, løsningsorientert og engasjert medarbeider.

Verdier
Vår nye medarbeider må kunne identifisere seg med Kulturminnefondets verdier

 • Inkludering
 • Engasjement
 • Samarbeid
 • Troverdighet 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for og daglig ledelse av administrasjonsavdelingen
 • Saksbehandling, analyser og utredninger av samfunnsmessig, økonomisk og driftsmessig art
 • Utviklingsarbeid
 • Daglig oppfølging av Kulturminnefondets løpende arbeid med å fornye, forenkle og forbedre virksomheten.
 • Delta i direktørens ledergruppe
 • Planlegging og rapportering
 • Stedfortrederfunksjon for direktøren

Kvalifikasjoner

 • Utdanning og/eller erfaring innen administrasjon og offentlig forvaltning
 • Relevant ledererfaring

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Lederegenskaper
 • Interesse for fagfeltet
 • Systemforståelse og erfaring i bruk av moderne IT-verktøy

Vi ser etter en kreativ og inspirerende medarbeider med relevant utdanning, handlekraft og god rolleforståelse som bidrar positivt i vårt gode arbeidsmiljø. Da Kulturminnefondet er en landsdekkende tilskuddsordning med det påregnes reisevirksomhet.

 

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer fra første arbeidsdag
 • Personlig utvikling, mulighet til å påvirke Kulturminnefondets utvikling
 • Tilrettelagte arbeidsforhold for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Kulturminnefondet er medlem av bedriftshelsetjenesten i Fjellregionen
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Lokal treningsavtale med muligheter for å trene i arbeidstiden
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Vi vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med attester og vitnemål sendes innen 01.07.19 til: post@kulturminnefondet.no

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen gis av Simen Bjørgen, tlf. 900 32 750

Lenke