Arkeolog

Stillingstittel
12 måneders engasjement
Utlyst av
Norsk Folkemuseum
Arbeidssted
Norsk Maritimt Museum
Søknadsfrist
31.01.2019
Kontaktpersoner
Tori Falck
Seksjonsleder
906 58 301
Elling Utvik Wammer
Prosjektleder
474 73 036
Beskrivelse

Arkeologisk overvåking, utgraving og dokumentasjon med ansvar for innmåling GIS og fotogrammetri

Ved Norsk Maritimt Museum, Arkeologisk seksjon er det ledig 12 måneders engasjement som feltleder med tiltredelse ca. 1. april 2019. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til utgravning og etterarbeid. Stillingen vil ha et hovedansvar for innmåling, GIS og fotogrammetri i forbindelse med utgravningen av tomt B8a i Oslo. Arbeidet i felt blir ledet av utgravningsleder fra museets faste stab og arbeid vil foregå i to skift i tidsrommet 07-19  
 
Arbeidsområde:  
I forbindelse med utgraving av sjøavsatt kulturlag på tomt B8a søker Norsk Maritimt Museum etter en arkeolog med høy kompetanse på GIS og fotogrammetri.  
Tiltaksområdet ligger sentralt i Oslos gamle havneområde Bjørvika, og grenser mot middelalderbyen. For effektiv fremdrift legges det opp til utstrakt bruk av 3D fotodokumentasjon (fotogrammetri) som supplement til tegninger og digital innmåling.  
 
Stillingen ønskes besatt av arkeolog med mastergrad eller tilsvarende i arkeologi. Vi søker etter en person med høy kompetanse og praktisk erfaring i bruk av GIS og fotogrammetri.  
 
Arbeidsoppgaver:  
 • Arkeologisk overvåking, utgraving og dokumentasjon knyttet til maskinell utsjakting  
 • Undersøkelsen vil omfatte maritime kulturminner fra senmiddelalder og tidlig nytid  
 • Ansvar for innmåling, GIS og fotogrammetri i forbindelse med utgravningen på tomt B8a  
 
Kvalifikasjoner:  
 • Mastergrad eller tilsvarende i arkeologi  
 • Erfaring fra arkeologisk feltarbeid, spesielt arkeologiske undersøkelser i havnemiljø (kulturlag, konstruksjoner og skipsfunn)  
 • Høy kompetanse med bruk av digital innmåling  
 • Høy kompetanse innen fotogrammetri  
 
Personlige egenskaper:  
 • Fleksibel og med gode samarbeidsevner  
 • Strukturert, målrettet og engasjert  
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig  
 • Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting  
 
Vi kan til by:  
Et hyggelig arbeidsmiljø med gode og engasjerte kollegaer og en interessant arbeidsplass innen kulturfeltet.  
 
For stillingene gjelder lønn etter avtale og 6 måneders prøvetid. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.  
 
Spørsmål om stillingen rettes til prosjektleder Elling Utvik Wammer, elling.utvik.wammer@marmuseum.no, tlf. 474 73 036, eller seksjonsleder Tori Falck, tori.falck@marmuseum.no, tlf. 906 58 301.  
Lenke