Fasade malt med silikatmaling. Foto: Weber Norge

Antikvar hos Byantikvaren

Stillingstype
100% Vikariat
Stillingstittel
Antikvar
Utlyst av
Byantikvaren i Trondheim Kommune
Arbeidssted
Trondheim
Søknadsfrist
22.04.2019
Kontaktpersoner
Marianne Langedal
Miljøsjef
917 60 091
Mette Bye
Byantikvar
416 60 004
Beskrivelse

Ved Miljøenheten er det ledig et 12 måneders vikariat i 100 prosent stilling som antikvar fra 1. mai 2019. Stillingen vil inngå i Byantikvarens avdeling.

Byantikvaren arbeider med behandling av plan- og byggesaker, rådgivning innen bygningsvern, og registrering og dokumentasjon av kulturminner. Viktige arbeidsoppgaver for denne stillingen er er saksbehandling, utredning, registrering, planlegging, informasjon og kommunikasjon. Byantikvaren samarbeider mye med andre fagmiljø, bygningseiere og frivillige.

Les mer om Byantikvaren. 

Miljøenheten overvåker og analyserer miljøtilstanden i kommunen. Enheten arbeider med forvaltning og holdningsskapende arbeid innen klima, forurensning, miljørettet helsevern, naturforvaltning, landbruk og kulturminner. Vi er ca 50 ansatte med et bredt ansvars- og kompetanseområde. Miljøenheten er organisert under kommunens byutviklingsområde.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning og vurdering av kulturminneverdier i plansaker og i byggesaker.
 • Registrering, beskrivelse og klassifisering av kulturminneverdier.
 • Bidra med kompetanse innen kulturminnevern i ulike prosjekter.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen arkitektur. Kandidater med kulturminneforvaltning eller kunsthistorie, kan også komme i betraktning. 
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjons- og formidlingsegenskaper.
 • Noe erfaring fra praktisk bygningsvern og/eller planlegging og/eller prosjektering knyttet til kulturminnevern er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en entusiastisk, samfunnsengasjert og løsningsorientert person som kan sette kulturminnevern inn i en helhetlig sammenheng, og som har interesse for bygningsvern.
 • Du bør både være motivert for å samarbeide tverrfaglig og å arbeide selvstendig.
 • Personen vi søker må være villige til å sette seg inn i nye oppgaver og nye fagfelt.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en kommune med engasjerte og kompetente medarbeidere.
 • Fleksitidsordning.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Om arbeidsgiveren

Åpen - kompetent - modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

 

Lenke