Kontakt oss

Bygg og Bevar - Sekretariatet

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27

0368 Oslo

Postadresse

Postboks 7187 Majorstuen
0307 Oslo

post@byggogbevar.no

ANSATTE
Christel Eline Wigen Grøndahl
Christel Eline Wigen Grøndahl
Webredaktør / fung. Daglig leder
911 33 222
Anette Ramstad
Anette Ramstad
Redaksjonsmedarbeider
454 24 223
Olle Christer Stenby
Olle Christer Stenby
Redaksjonsmedarbeider
958 04 398
Anne C. Bøckmann Madsen
Anne C. Bøckmann Madsen
Arrangementsansvarlig
922 27 400
Kristin Helena Amundsen
Kristin Helena Amundsen
Daglig leder (Studiepermisjon)
Styret 2017
Jørn Holme
Jørn Holme
Styreleder
Jørgen Leegaard
Jørgen Leegaard
Nestleder

Øvrige medlemmer av styret

Eirik Trygve Bøe, Klima- og Miljødepartementet
Heidi Finstad, Byggenæringens Landsforening/ Treindustrien
Inger Vold Zapffe, Husbanken
Steinar Fretheim, Direktoratet for Byggkvalitet
Marte Boro, Riksantikvaren

Styret i Bygg og Bevar, 2017
Styret i Bygg og Bevar, 2017