Kontakt oss

Bygg og Bevar - Sekretariatet

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27

0368 Oslo

Postadresse

Postboks 7187 Majorstuen
0307 Oslo

post@byggogbevar.no

ANSATTE
Christel Eline Wigen Grøndahl
Christel Eline Wigen Grøndahl
Webredaktør / fung. Daglig leder
911 33 222
Anette Ramstad
Anette Ramstad
Redaksjonsmedarbeider
454 24 223
Olle Christer Stenby
Olle Christer Stenby
Permisjon
958 04 398
Anne C. Bøckmann Madsen
Anne C. Bøckmann Madsen
Prosjektmedarbeider
922 27 400
Styret 2017
Jørn Holme
Jørn Holme
Styreleder
Jørgen Leegaard
Jørgen Leegaard
Nestleder

Øvrige medlemmer av styret

Eirik Trygve Bøe, Klima- og Miljødepartementet / Kulturminner og kulturmiljø
Heidi Finstad, Byggenæringens Landsforening/ Treindustrien
Marte Boro, Riksantikvaren

Berit Bakosgjelten, Bygningsvernsenteret Rørosmuseet

 

 

DSC_0171.jpg