Kontakt oss

Bygg og Bevar

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27

0368 Oslo

Postadresse

Postboks 7187 Majorstuen
0307 Oslo

post@byggogbevar.no

ANSATTE
Christel Eline Wigen Grøndahl
Christel Eline Wigen Grøndahl
Webredaktør / fung. Daglig leder
911 33 222
Olle Christer Stenby
Olle Christer Stenby
Fagsjef bygningsvern
958 04 398
Maria Øwre
Maria Øwre
Redaksjonsassistent
Kalender og marked
Styret 2018
Jørn Holme
Jørn Holme
Styreleder
Jørgen Leegaard
Jørgen Leegaard
Nestleder

Øvrige medlemmer av styret

Eirik Trygve Bøe, Klima- og Miljødepartementet / Kulturminner og kulturmiljø
Heidi Finstad, Byggenæringens Landsforening/ Treindustrien
Marte Boro, Riksantikvaren

Berit Bakosgjelten, Bygningsvernsenteret Rørosmuseet

 

 

DSC_0171.jpg