#

Ny bok om stavkirkene

Norges unike bidrag til verdensarkitekturen

Hva kjennetegner stavkirkene? Og hvordan ta vare på dem? I denne boka legger bidragsytere med ulik faglig bakgrunn sin tråd inn i kunnskapsveven om stavkirker i Norge. De gjør opp status for kunnskapsfeltet og redegjør for ulike bevaringsideologier.

I 2015 var Riksantikvarens stavkirkeprogram fullført, og samtlige kirker satt i stand. Men det er ikke nok å ha 28 bevarte stavkirker i Norge; det trengs økt kompetanse for å sikre at stavkirkenes bevaring er tilstrekkelig kunnskaps- og forskningsbasert.

I boka Bevaring av stavkirkene formidles og drøftes erfaringene fra arbeidet med konservering av kirkekunst, og nye fakta og metoder legges fram. Videre rommer boka en grundig forskingshistorikk, og en vitenskapsteoretisk analyse som peker framover og antyder nye forskningsoppgaver. Samtlige stavkirker, og de utførte arbeidene på hver enkelt av dem, presenteres.

Denne boka gir bred innsikt i fagfeltet, men også vektige innspill til ytterligere utforsking av stavkirkenes historie og deres helt spesielle betydning.

Boka er utgitt som et samarbeidsprosjekt mellom Riksantikvaren og Pax Forlag

 

Bidragsytere:

• Leif Anker
• Sjur Mehlum
• Tone Olstad
• Ragnar Pedersen
• Terje Planke
• Iver Schonhowd og Mille Stein
• Terje Thun med Jan Stornes,
   Helene Løvstrand Svarva og
   Thomas Bartholin