Fagdag
Riksantikvaren

Utviklingsnett - Riksantikvarens nye bystrategi

Startdato
23.11.2021
Sluttdato
23.11.2021
Varighet
09:30–17:30
Sted
Litteraturhuset i Bergen
Beskrivelse
Riksantikvarens strategi og anbefalinger for by- og stedsutvikling lanseres 1. november 2021. Strategien bygger på erfaringer fra forrige Bystrategi (2017-2019) og ny stortingsmelding for kulturmiljøfeltet, Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold.
Strategien vektlegger forståelsen av kulturmiljø som et felles gode og en viktig samfunnsressurs som bidrar til attraktiv og bærekraftig utvikling.
Kulturmiljø er i tillegg viktig i utvikling av levbare byer og steder hvor folk ønsker å bo, drive næring og besøke. Med det som utgangspunkt vil fagfolk fra Riksantikvaren, fylkeskommuner og kommuner dele erfaringer om bruk av forrige strategi som en faglig policy i by- og stedsutvikling og informere om nye mål og anbefalinger.
Gjennom innlegg fra blant annet arkitekter, urbanister og byforskere vil den nye strategiens innhold drøftes nærmere. Foreløpig program finner du vedlagt, endringer vil komme.
Her kan du se programmet, melde deg på, og velge om du vil delta på Litteraturhuset eller motta lenke for strømming: https://bit.ly/3vHGpJh
Har du spørsmål, ta kontakt med Line Bårdseng: line.bardseng@ra.no eller Lise Evjen: lise.evjen@ra.no
Velkommen!
ARRANGEMENTET BLIR OGSÅ STRØMMET.
Arrangør
Riksantikvaren