Samling
Smijernsrekkverk, Folkemuseet på Bygdøy. Foto: CEWG

Styrelederkurs

Startdato
16.06.2021
Sluttdato
16.06.2021
Varighet
kl. 09:00-15:00
Sted
På nett
Beskrivelse

Murbyen Oslos styrelederskole er et digitalt kurs skreddersydd for styreledere og gårdeiere av Oslos historiske murgårder. 

Vi inviterer eksperter og fagfolk til å holde både generelle innlegg om vedlikehold, istandsettingsprosessen og kontrakter, og mer spesifikke innlegg om ulike tema som brannsikring, energieffektivitet og fargebruk. Vi avslutter kurset med et historisk blikk på Oslos unike murgårdsbebyggelse.

 

Program

  • Bli kjent med murgåren din! Typiske skader og faretegn i eldre murgårder. Ulf Teigen, Teigen arkitekter

  • Hvordan sikre innkjøp av seriøse håndverkstjenester? En undersøkelse av «Oslomodellen». Øyvind Buset, Murmesternes Forening Oslo

  • Hvordan unngå konflikt? Fordeling av ansvar og gode kontrakter. Einar Edin, advokat Edin

  • Har jeg søknadsplikt? Lover og regler som påvirker byggeprosessen. Ingebjørg Øveraasen, Bygningsvernhuset

  • Kan jeg få tilskudd? Relevante tilskuddsordninger og hvordan skrive en god søknad. Ole Jakob Holt, Akershus bygningsvernsenter

  • Farger i byen! Materialbruk, overflater og historisk fargebruk. Ellen Hole, Sweco

  • Hvordan kombinere brannsikring og bevaring? (Del 1) Byantikvaren om utfordringer og muligheter med dagens krav. André Korsaksel, Byantikvaren

  • Hvordan kombinere brannsikring og bevaring? (Del 2) Brann- og redningsetaten om brannsikring av eldre murgårder. Jarle Ranbø, Oslo brann- og redningsetat

  • Bli mer energieffektiv! Bærekraftig oppussing av eldre murgårder. Cecilie Flyen, SINTEF

  • Oslo er en murby! Et historisk blikk på Oslos historiske murbebyggelse. Helge Høifødt, artikkelforfatter Wikipedia og Oslo byleksikon

Pris
5000,-
Arrangør
Murbyen Oslo