Riksantikvartimen

Riksantikvartimen: Kulturminnearbeid i kommunene

Startdato
14.01.2021
Sluttdato
14.01.2021
Varighet
09.00 - 10.00
Sted
Overalt
Beskrivelse

I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått å sette av 8,6 millioner til å satse videre på Kulturminner i kommunen. Pengene kan gå til arbeid med kulturmiljøplaner i kommunen, kompetansemodeller og oppstart av kunnskapssenter for kulturmiljø og kulturvern. Les mer her.

Dette får du høre mer om i Riksantikvartimen 14. januar kl. 09:00-10:00:

Videreføring av KIK v/seksjonssjef Leidulf Mydland, Riksantikvaren

Evaluering av 10 år med KIK v/Per-Trygve Hoff, Agenda Kaupang

Hva du kan søke om tilskudd til v/prosjektleder Bodil Johanne Paulsen, Riksantikvaren

Det er ikke nødvending å melde seg på, lenken til deltakelse er:

Bli med i direktesendt arrangement

Arrangør
Riksantikvaren