Kurs

Kurs: Sveitserstilveranda

Startdato
17.09.2020
Sluttdato
19.09.2020
Varighet
kl. 08.00 – 16.00
Sted
Ullensaker prestegård
Beskrivelse

Tilbakeføring av sveitserstilveranda på Ullensaker prestegård - fra spor og foto til tegning og utførelse.

Den praktiske delen vil bestå av montering av konstruksjonsdeler / sammenføyning, tilvirkning av profilerte sperrer, noe tilvirkning av dekor / løvsagarbeid, maling.

Hver dag starter med en kort teoribolk med ulike tema; Stilhistorie, samfunnshistorie / teknologiutvikling, gamle håndverksteknikker, maling, reparasjon og verktøyprosesser, tilskuddsordninger, myndigheter.

 

Om sveitserstilverandaer

Dagens veranda er i svært dårlig forfatning. Verandaen er trolig tegnet på 1940-50-tallet, i klassisistisk stil. Hovedbygningen er opprinnelig fra tidlig 1800-tall, og hadde opprinnelig en klassisistisk utforming. Mot slutten av 1800-tallet gjennomgikk hovedbygningen en stor utbedring, hvor bygningen fikk sveitserstilpreg etter datidens forbilder med ny panel, takutstikk med profilerte sperrehoder, vindusutforming og ruteinndeling fra sveitserstilen, og ikke minst en stor, to-etasjes veranda.

Opplysningsvesenets fond ønsker å tilbakeføre verandaen og bygge en kopi av den forrige sveitserstilverandaen. Underlag for prosjekteringen har vært oppmåling av bygningsmessige spor på plassen, og to viktige fotografier fra sveitserstilverandaen.

 

Om instruktørene

Kurset gir en unik mulighet til å bygge nettverk og lære av håndverkere med lang fartstid innen sine respektive fagfelt.  

  • Ole Andreas Klaveness har over 40 år i malerfaget. Sitter i Oslo malermesterlaug og har en helt unik kompetanse på overflatebehandling og teknikker. 
  • Robert Klumpp er tysk byggmester fra Berlin med over 25 år som tømrer. Spesialfeltet hans er eldre bærende/takkonstruksjoner. Instruktør/lærer for fagskolen/NTNU m.m. Har også en master fra NTNU. 
  • Per-Willy Færgestad, seniorrådgiver Akershus bygningsvernsenter med 30 år som byggmester og er ansvarlig for bygningsvernsenterets kursrekke.
  • Trond Sundby er arkitekt og har lang fartstid hos Opplysningsvesenets fond. Han vil ta oss igjennom søknadsprosesser og samhandling med kommuner/fylker etc. 
  • Bendik Storm Iversen er tømrer og har jobbet på Røros Bygningsvernsenter. Går idag fagskolen innlandet. Fokuset ligger på tradisjonshåndverk, materialkvalitet og bærende/tak konstruksjoner.

 

Pris
Kursavgift kr 950 pr. deltager
Arrangør
Akershus bygningsvernsenter
Kursholder
Tradisjonshåndverker Bendik Storm Iversen og byggmester Robert Klumpp. Trond Sundby, arkitekt Opplysninsvesenets fond, Ole Andreas Klaveness nestor i malerfaget og seniorrådgiver og tradisjonshåndverker Per-Willy Færgestad, Akershus bygningsvernsenter.
Mer informasjon
Lenke