Kurs
Gamle Christiania.

Søknadsverksted i Drammen

Startdato
18.02.2020
Sluttdato
18.02.2020
Varighet
18.00 - 21.00
Sted
Drammen
Beskrivelse

Eier du et verneverdig hus du ønsker å sette i stand? Fortidsminneforeningen Drammen og omegn lokallag og Buskerud bygningsvernsenter inviterer til informasjonskveld om tilskuddsordninger.

Huseiere, lag og foreninger kan søke om tilskudd til istandsetting og sikring av bygninger og anlegg med kulturhistorisk verdi. Det er også mulig å søke om tilskudd til formidling og kurs.

På søknadsverkstedet får du tips og råd om hvem som kan søke om tilskudd, og hvor og hvordan man søker. Søknadsverkstedet er rettet spesielt mot huseiere, men er åpent for alle interesserte. Arrangementet er gratis.Vi byr på kaffe/te og noe å bite i.

Arrangør
Fortidsminneforeningen Drammen og omegn lokallag og Buskerud bygningsvernsenter
Adresse
Drammensbiblioteket, Hovedscenen, Grønland 58, 3045 Drammen