Kurs

Søknadsverksted

Startdato
11.02.2020
Sluttdato
11.02.2020
Varighet
18.00 - 21.00
Sted
Lågdalsmuseet, Kongsberg
Beskrivelse

Huseiere, lag og foreninger kan søke om tilskudd til istandsetting og sikring av bygninger og anlegg med kulturhistorisk verdi. Det er også mulig å søke om tilskudd til formidling og kurs.

Representanter fra Kulturminnefondet, Fortidsminneforeningen/Kulturminner for alle og Buskerud fylkeskommune kommer for å informere om sine tilskuddsordninger.  

På søknadsverkstedet får du tips og råd om hvem som kan søke om tilskudd, og hvor og hvordan man søker. Søknadsverkstedet er rettet spesielt mot huseiere, men er åpent for alle interesserte. 

Pris
Gratis
Arrangør
Buskerud bygningsvernsenter
Lenke