Kurs

Søknadsskriving, rettleiingskurs

Startdato
28.09.2020
Sluttdato
28.09.2020
Varighet
kl. 10.00 -16.00
Sted
Vang folkebibliotek
Beskrivelse

Kvar og korleis søke støtte til restaurering og tilrettelegging av kulturminne

Landbrukskonsulent Wenche Søndrol
Kulturkonsulent i Valdres Natur- og Kulturpark, Katharina Sparstad
Bygningsvernrådgjevar for Valdres, Odd Arne Rudi
Erfaringar frå ein huseigar og brukar av støtteordingar ved Anine Rauken Kattevold
Erfaringar frå ein handverkar ved Harald Thomas Jevne

 

Program

10.00:
• Velkomen ved Odd Arne Rudi
• Presentasjonsrunde. Problemstillingar frå den enkelte, behov for hjelp
• Kvar kan me få hjelp? Orientering ved Katharina Sparstad
• SMIL-ordninga (spesielle miljøtiltak i kommunane) ved Wenche Søndrol
• Lunsj
• Ein huseigars erfaringar ved Anine Rauken Kattevold
• Bygningsvernrådgjevaren si rolle ved Odd Arne Rudi
• Odd Arne Rudi informerar litt om kva Kulturminnefondet kan bidra med
• Erfaringar frå utøvande handverkar ved Harald Thomas Jevne
• Individuell hjelp

16.00 Slutt

 

Målgruppe: Eigarar av verneverdige hus, byråkratar og handverkarar

Påmeldingsfrist
15.09.2020
Pris
kr 300,-
Arrangør
Valdresmusea og Valdres Natur- og Kulturpark
Lenke
Adresse
Tyinvegen 5145, 2975 Vang i Valdres