Kurs
Smikurs på Hjerleid. Foto: Hjerleid

BEKREFTET AVLYST - Smiing

Startdato
24.04.2020
Sluttdato
26.04.2020
Sted
Smia på Hjerleid, Dovre
Beskrivelse

Kursinnhald:

Kurset passar både for nybegynnarar og vidarekomne. Undervisinga blir tilpassa kvar enkelt deltakar. Kursdeltakarane lærer blant anna grunnleggande arbeidsteknikkar i smiing. Det er blir høve til å smi eggverktøy også (kniv, øks, hoggjern etc). Kurset omfattar også stell av essa, bruk av reiskap, materialkunnskap og litt om herding, esse-sveising og overflatebehandling.

Kurset vil i hovudsak bestå i praktisk arbeid i smia, i tillegg til innføring i sikkerheit og noko teori om stål og stålets eigenskapar.

Utstyr:

Deltakarane må ta med personleg verneutstyr. (Briller, høyrselsvern, handskar etc.) Vi oppmodar om å ta med eigna klede (tekstilar som ikkje smeltar, toler varme og gneister). Deltakarane som har og ønskjer, kan ta med eigne tenger og hammar.

Kurskriterier

  • Kursinnhald er med atterhald om mindre endringar

  • Ved påmelding får deltakaren ein velkomst-e-post med stadfesting av påmelding

  • Påmeldingsfrist og siste dag for å melde seg av er 23. mars

  • Etter fristen må kursavgift betalast

  • Kursarrangør returnerer 100 % av kursavgifta ved attestert sjukemelding frå lege

  • Deltakar må sjølv halde skadeforsikring som dekkjer eventuelle skadar under kurset. Arrangør har inga forsikring for deltakarar

Påmeldingsfrist
23.03.2020
Telefon
95 77 57 70
Pris
4 550 kr. Alle måltid er inkludert i kursavgift
Arrangør
Senter for bygdekultur, Handverksskolen og Dovre handverkssenter, Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon.
Kursholder
Mattias Helje og Sølve Sand Venå
Mer informasjon
Lenke
Adresse
Jøndalsvegen 3b, 2662 Dovre