Seminar

Inspirasjonsseminar om bygningsvern

Startdato
04.02.2020
Varighet
17.30 - 21.00
Sted
Buskerud bygningsvernsenter, Kongsberg
Beskrivelse
Har du en verneverdig bygning du vil bruke og ta vare på?
Trenger du inspirasjon og kompetanse til å ta fatt?

Invitasjon til fagseminar – Buskerud Bygningsvernsenter
Tirsdag 4. februar kl. 17.30 – 21.00

Vi inviterer til en inspirasjonskveld med fagfolk fra Kulturminnefondet, Buskerud Bygningsvernsenter og Landbrukskontorene. Her skal vi se på muligheter som finnes for å få hjelp til restaurering av verneverdige bygninger på gården eller setra. Prosjektet «Framtidsretta Landbruk» og prosjektet «Framtidens restaureringsløsninger for seterbebyggelse i Trillemarka» står sammen bak arrangementet.

Innledere:
Ivar Jørstad og Linn Marie Krogsrud fra Buskerud Bygningvernsenter
Simen Bjørgen, daglig leder i Kulturminnefondet
Landbrukskontorene vil bidra med informasjon om lokale tilskuddsordninger som SMIL og annet.

Program:
Kl 17.30 – oppmøte med muligheter for befaring rundt på Bygningsvernsenteret for den som ønsker
Kl 18.00 – Innledning ved prosjektleder Ellen Anne Bye, Restaureringsløsninger setre i Trillemarka og Tone Ranheim, Framtidsretta Landbruk. Informasjon om tilgjengelige rapporter fra Seterprosjektet i Trillemarka
Kl 18.20 – 18.45 Ivar Jørstad, Buskerud Bygningsvernsenter orienterer om virksomheten, nettverk med fagfolk og muligheter de har til å bistå eiere av bevaringsverdige bygninger
Kl 18.45 – 19.30 Simen Bjørgen orienterer om Kulturminnefondet og eksempler på hva de kan bidra med
Kl 19.30 – 20.00 – kaffe / rundstykker
Kl 20.00 – 20.30 – en grunneier forteller om ulike tiltak som er gjort og hva det har betydd for drifta - Kristin Lindberg fra Søndre Green, Krødsherad (har fått både SMIL og midler fra Kulturminnefondet flere ganger).
Kl 20.30 – 21.00 – Gunvor Synnøve Green / Silje Ljøterud Bergan forteller om SMIL-ordningen og lokale muligheter for tilskudd.

Spørsmål? Kontakt Tone Ranheim tone@nhage.com
Pris kr 100,- for servering, som faktureres i etterkant.
Kontakt Tone Ranheim tone@nhage.com for å melde deg på - frist 1. februar


 

Påmelding
Påmeldingsfrist
01.02.2020
Telefon
905 22 073
Pris
100
Arrangør
Prosjektet «Framtidsretta Landbruk» og prosjektet «Framtidens restaureringsløsninger for seterbebyggelse i Trillemarka»
Kursholder
Ivar Jørstad og Linn Marie Krogsrud fra Buskerud Bygningvernsenter, og Simen Bjørgen, daglig leder i Kulturminnefondet
Mer informasjon
Adresse
Tillischbakken 8, 3613 Kongsberg