Kurs

Murbyen Oslos styrelederskole

Startdato
24.11.2020
Sluttdato
26.11.2020
Varighet
kl. 17 – 20
Sted
Oslo
Beskrivelse

Murbyen Oslos styrelederskole er et 3-dagers ettermiddagskurs skreddersydd for styreledere og gårdeiere av Oslos historiske murgårder. 

 

Dag 1

Bli kjent med murgården din!
Typiske skader og faretegn i eldre murgårder.
Ulf Teigen, Teigen arkitekter

Hva gjør en kulturminnerådgiver?
Istandsettingsprosessen punkt for punkt.
Sjur Mehlum, Multiconsult og styreleder i Murbyen Oslo

Hvordan kombinere brannsikring og bevaring?
Utfordringer og muligheter ved dagens krav. Et foredrag i to deler.
André Korsaksel, Byantikvaren og Jarle Ranbø, OBRE

Dag 2

Har jeg søknadsplikt?
Lover og regler som påvirker byggeprosessen.
Ingebjørg Øveraasen, Bygningsvernhuset

Kan jeg få tilskudd?
Relevante tilskuddsordninger og hvordan skrive en god søknad.
Ole Jakob Holt, Akershus bygningsvernsenter

Individuell veiledning og søknadsverksted

Dag 3

Hvordan unngå konflikt?
Fordelig av ansvar og gode kontrakter.
Einar Edin, advokat Einar Edin AS

Bli mer energieffektiv!
Bærekraftig oppussing av eldre murgårder.
Cecilie Flyen, Sintef Community

Farger i byen!
Materialbruk, overflater og historisk fargebruk.
Lars Jacob Hvinden-Haug, NIKU og Ellen Hole, Sweco

Murbyen gjennom 400 år!
Et historisk blikk på Oslos unike murbebyggelse.
Helge Høifødt, redaktør Oslos byleksikon og artikkelforfatter Wikipedia

 

Etter deltakelse på Styrelederskolen tilbys alle kursdeltakere muligheten til å arrangere en omvisning av egen bygård for bygårdens beboere. En rådgiver fra Murbyen Oslo kommer på besøk for å snakke om bygårdens historie og tilstand. Omvisningen er en god anledning til å gi råd om vedlikehold, fortelle hva man kan gjøre selv og, ikke minst, skape stolthet og engasjement for bygården og bydelen man bor i. En typisk bygårdsvandring inneholder følgende tema:

  • Oslo murgårdsbebyggelse er unik! Murbyens historie og typiske trekk.

  • Hvilke verneverdier har deres bygård? Bygårdens historie og arkitektur.

  • Hvordan er bygården bygget? Oppbygging av en typisk murgård. 

  • Følg med! Typiske skader og faretegn i eldre murgårder.

  • Hva haster mest? Prioritering av vedlikehold. 

  • Hva kan man gjøre selv? Fjerning av tagging, vindusrestaurering og kryssventilasjon. 

  • Det enkleste er ofte det beste! Gode bovaner i en eldre murgård.

 

 

Påmeldingsfrist
17.11.2020
Pris
5 000,-
Arrangør
Murbyen Oslo
Adresse
Rådhusgata 7, 0151 Oslo