Kurs

Laftekurs

Startdato
06.07.2020
Sluttdato
11.07.2020
Sted
Hjerleid, Dovre
Beskrivelse

Laftekurs - uke

Start: mandag kl. 8:00

Slutt: lørdag kl. 12:00

Instruktør: Henning Olstad

Innledning:

Kurset vil gi et bilde av laftets utvikling fra middelalderen og fram til i dag. Opplegget forsøkes tilrettelagt slik at den teoretiske oversikten blir ivaretatt for hver enkelt deltager, men i større grad variert praktisk. Det vil etter ønske fra den enkelte utøver legges opp til spesialisering innen en lafteteknikk for noen, mens andre, kanskje mer øvede, vil praktisere og øve bredere, altså flere eller alle teknikker. Utbyttet for den enkelte må være iht. den enkeltes behov.

 

Organisering:

Kurset gjennomføres med en hovedinstruktør evt. med bistand fra andre. Den praktiske/ organisatoriske delen besørges av Senter for bygde-kultur ved Hjerleid skole- og handverksenter.

Daglig organiseres kurset med en teoretisk innledning (maks 1 skoletime), og resten av dagen ren praksis med teoretiske innslag.

 

Mål for kurset:

Kurset skal gi kunnskap om den generelle utviklingen av laftet fra middelalderen og fram til i dag, det være seg utseende (laft, hals, hode, tverrsnitt tømmer), arbeids-teknikker og verktøytyper og verktøybruk. Videre må målet være å lære seg gode arbeidsteknikker, lafte-byggets statikk og struktur samt tekniske løsninger bygningsdelsrettet.

 

Faglig innhold:

Innholdet i kurset vil basere seg på opparbeidet kunnskap formidlet av hovedinstruktør gjennom 25 års øving, selvstudier og bruk av tradisjonsbærere. Videre støtter kurset seg til litteratur som ”Om å lafte, band 1” av Jon Bojer Godal, Henning Olstad og Steinar Moldal (Fagbokforlaget 2015, selges på kurset), ”Laftekunst” av Roar Hauglid, og Arne Bergs ”Norske tømmerhus frå mellomalderen”. Det anbefales at kursdeltakerne har tilgang til noe av denne litteraturen. Bøkene vil være tilgjengelige under kurset. Det vil også bli vist fram et antall økser (50 stk +) av svært variert alder og funksjon i undervisningen som logisk forteller om arbeids-teknikker, verktøyspor osv. epokemessig.

 

Kurset vil gi en praktisk innføring i flere lafteteknikker, laft med aner fra middelalderen og fram til i dag. Teknikkene som skal øves vil også ha geografisk spredning hva opprinnelse angår (dialekter). Laft som vil bli praktisert er:

  • Barkelaft

  • Rënnknut

 

Videre gis det muligheter for å prøve seg på findalslaft, skorolaft osv. utfra ønsker som kommer. I tillegg til disse laftetypene vil vi vise forskjellige innhoggingsmetoder for slinner og beter samt åslaft.

 

Generelt:

Det vil også bli demonstrert og gitt mulighet til å prøve andre teknikker (for eksempel Raulandslaft og ”kurslaft”).

 

Av utstyr bør alle ta med personlig verktøy som tommestokk, blyant, vater, håndsag, huggjern/klubbe, hammer, vinkel og fargesnor. Det anbefales at de som har mulighet tar med seg ”favorittøksa”. Har du ikke lafteverktøy, kan du låne øks og spesialverktøy her.

 

Vernesko er påbudt for alle. Skal du bruke motorsag må du ha sagvernbukse. Ellers bør alle ha med vernebriller og hørselvern.

Telefon
61 24 05 51
Pris
kr 6200,- (rabatt kr 300,- for medlemmer i Norsk kulturarv)
Arrangør
Hjerleid - senter for bygdekultur
Kursholder
Henning Olstad
Mer informasjon
Lenke
Adresse
Jøndalsvegen 3B, 2662 Dovre