Kurs for håndverkere

Kursrekke for håndverkere 2020-21

Startdato
27.08.2020
Sluttdato
12.06.2021
Beskrivelse

Kursrekken består av sju samlinger med hovedvekt på praktiske øvelser i tradisjonelt håndverk og istandsetting. Det er ingen kursavgift.

Deltagerne vil bli bedre kvalifisert til å utføre istandsetting av eldre bebyggelse på antikvariske premisser. Det blir lagt vekt på å «lese» bygningen for å få forståelse av materialbruk og teknologi. 

Deltagerne vil jobbe praktisk med tradisjonelt verktøy og metodikk.

 

Kursplan (vi tar forbehold om eventuelle endringer i planen):

Alle kurs pågår mellom kl. 8 og 16. Det er ingen kursavgift ved deltagelse på kursrekken. 

Maksantall deltagere er 15 personer. Utøvende håndverkere vil bli prioritert.

 

27.-29. august 2020​
STILHISTORIE OG TEKNOLOGI

Byggeskikk og verktøybruk. Befaringer, foredrag og praktisk håndverksteknikker.

Sted: Follo museum

Instruktører: Per-Willy Færgestad og Jarle Hugstmyr

 

17.-19. september 2020
BYGNINGSANALYSE

Hvordan lese et hus. Dokumentasjon og tilstandsvurdering.

Sted: mer informasjon om sted kommer

Instruktører: Ole Jakob Holt og Vegard Røhme

 

15.-17. oktober 2020
BINDINGSVERK

Bygging av uthus i tungt bindingsverk.

Sted: Follo museum

Instruktører: Robert Klumpp og Per-Willy Færgestad

 

21.-23. januar 2021
HØVELMAKING

Vi lager profilhøvler – fra trekloss til ferdig høvel. Til dette kurset er det en egenandel på ca. 1500 kr til materialer.

Sted: Rud videregående skole, Bærum

Instruktører: Jarle Hugstmyr og Per-Willy Færgestad

 

18.-20. februar 2021
RESTAURERING AV VINDUER

Historisk gjennomgang, tilstandsvurdering, glassarbeid, kitting, trereparasjoner og overflatebehandling.

Sted: Rud videregående skole, Bærum

Instruktører: Håkon Gøthesen og Per-Willy Færgestad

 

6.-8. mai 2021
MUR OG PUSS

Muring med teglstein og kalkmørtel.

Mer informasjon om sted og instruktører kommer.

 

10.-12. juni 2021
MALING

Tilstandsvurdering, grunnarbeider, tilvirkning og påføring av komposisjons- og linoljemaling.

Mer informasjon om sted og instruktører kommer.

Telefon
48073153
Pris
Gratis
Arrangør
Akershus bygningsvernsenter
Mer informasjon